Badanie słuchu ASSR – Co to jest i na czym polega?

Badanie ASSR to jedno z najważniejszych audiologicznych badań słuchu. Audiologicznym zastosowaniem ASSR jest dostarczenie oszacowania audiogramu czystego tonu, który jest używany do celów rehabilitacyjnych. Ten artykuł pozwoli Ci poznać wszystkie potrzebne informacje na temat tego badania, zapraszamy do lektury.

Spis treści

Co to jest badanie ASSR?

Skrót ASSR oznacza: Auditory Steady-State Responses, czyli Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego. ASSR jest odpowiedzią elektrofizjologiczną, która jest wywoływana przez okresowo powtarzany, szybki bodziec słuchowy. Jest to obiektywne badanie słuchu, czyli nie wymagające współpracy z pacjentem.

ASSR zazwyczaj wykorzystuje bodźce specyficzne dla częstotliwości: 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4 kHz. Uzyskane wartości (dB) wykorzystywane są do oceny progu słuchowego (stworzenia szacowanego audiogramu). Badanie ASSR jest stosowane celem rekonstrukcji audiogramu. Wielkość korekcji zależy m.in. od stosowanego sprzętu, częstotliwości testowanych, czasu rejestracji, poziomu rejestrowanego szumu w czasie badania, który towarzyszy odpowiedziom, wieku pacjenta, czuwania i snu osoby badanej oraz od zastosowanych parametrów bodźca.

Badanie ASSR - na czym polega?

Po odtłuszczeniu skóry Pacjenta przyklejane są 4 elektrody: 2x na czoło i po 1 za uszami. Elektrody są podłączone kabelkami do komputera, który rejestruje wyniki w formie wykresu. Po podłączeniu elektrod, zakładane są słuchawki nauszne lub wewnątrzuszne (w przypadku małych dzieci ) przez które emitowane są dźwięki. Na wykresie jest rejestrowana odpowiedź z pnia mózgu w postaci wykresu fal mózgowych.

Dla kogo jest badanie ASSR?

ASSR to badanie słuchu, które można wykonywać u wszystkich pacjentów, bez względu na wiek. Zaleca się wykonanie badania ASSR zwłaszcza u następujących grup pacjentów:

Czym różni się ASSR od ABR?

W ABR: bada się każde z uszu osobno, każdą częstotliwość osobno oraz zwraca się uwagę na amplitudę i opóźnienie odpowiedzi w czasie.

W ASSR bada się oboje uszu jednocześnie, w tym badane są cztery częstotliwości jednocześnie (czyli osiem częstotliwości, gdyż test prowadzony jest obuusznie) patrzy się na amplitudy i fazy w domenie częstotliwości.

Jak długo trwa badanie ASSR i czy jest bolesne?

Czas trwania: 1-2 godziny.
ASSR podobnie jak badanie ABR jest bezbolesne i nieinwazyjne.

Jak przygotować niemowlę do badania ASSR?

Aby wynik badania był właściwy, badanie ASSR  wykonuje się we śnie lub w stanie czuwania. Aby uzyskać najlepsze warunki do badania, należy przygotować dziecko w następujący sposób:

Jak powinien przygotować się pacjent do badania ASSR?

Badanie ASSR wykonuje się w czasie snu lub w stanie czuwania. Aby zachować najlepsze warunki do badania – pacjent powinien się odpowiednio przygotować : Przed badaniem wizyta u lekarza, aby przewody słuchowe były czyste i bez płynów. W dniu badania pacjent powinien zadbać, aby być zmęczonym – dzięki temu pacjent bez problemu zaśnie w czasie badania.