Terapia Neuroflow, czyli interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych.

Aktywny trening słuchowy "Neuroflow" powstał w odpowiedzi na coraz częściej spotykane problemy z skupieniem, utrzymywaniem uwagi. Problem jest obserwowany głównie u dzieci, choć zmagają się z nim zarówno dzieci jak i młodzież czy dorośli.

Spis treści

Co to jest trening Neuroflow?

Neuroflow to terapia, której celem jest usprawnienie procesów komunikowania i uczenia się dziecka, a także poprawia sprawność wyższych funkcji słuchowych.

Do czego służy trening słuchowy Neuroflow?

Program jest dostosowywany względem tempa, stopnia trudności i potrzeb dziecka. Terapia może być przeprowadzana w domu pacjenta pod odpowiednią kontrolą lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań zależy od możliwości dziecka jest dostosowywany w taki sposób, aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani za trudne.

Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Kto może skorzystać z terapii Neuroflow?

W terapii Neuroflow mogą brać udział zarówno dorośli jak i dzieci, ale o konieczności takiej terapii świadczą m.in.:

Jakie korzyści wynikają z terapii Neuroflow?

Kto prowadzi trening Neuroflow?

Trening Neuroflow przeprowadza osoba – provider – która posiada do tego certyfikowane kwalifikacje.

Jak długo trwa terapia Neuroflow?

Terapia Neuroflow składa się z 3 etapów i każdy z etapów jest poprzedzany odpowiednią diagnostyką. Do każdego pacjenta jest dopasowywany indywidualny program terapii. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cała trzyetapowa terapia trwa około 6-8 miesięcy.
Otwórz czat
Potrzebujesz pomocy?
Amilaut - Usłysz więcej!
Zarezerwuj wizytę u naszego audiologa, który przeprowadzi badanie słuchu i omówi opcje leczenia.