Audiometria słowna – ile jesteś w stanie powtórzyć?

Audiometria słowna lub audiometria mowy  jest badaniem wykorzystywanym w diagnostyce niedosłuchów, zaburzeń równowagi, zawrotów głowy oraz jest badaniem pomocnym podczas dobierania przez protetyka aparatu słuchowego. Ten artykuł pozwoli Ci dowiedzieć się na czym polega audiometria słowna, co ocenia, czy może być przeprowadzana u dzieci oraz jakie są wskazania i przeciwwskazania do jej przeprowadzenia!

Spis treści

Na czym polega badanie audiometrii słownej?

Celem badania jest ustalenie krzywej rozumienia mowy, czyli tzw. krzywej dyskryminacji dla poszczególnych poziomów natężeń podawanego sygnału mowy (dźwięku).

Badanie audiometrii słownej jest proste, całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Pacjent wchodzi do niewielkiej komory dźwiękoszczelnej i zakładane są na uszy słuchawki. Badanie wykonuje się w specjalnych słuchawkach audiometrycznych przez które jest podawany bodziec dźwiękowy. Bodziec dźwiękowy jest podawany osobno dla ucha prawego i lewego. Do ucha podawane są dźwięki różnego rodzaju mogą to być np. wyrazy, liczby lub sylaby na różnych poziomach natężenia dźwięku. Zadaniem osoby badanej jest powtarzanie usłyszanego dźwięku od razu po jego podaniu.

Co ocenia audiometria słowna?

Audiometria słowna służy do oceny słyszenia i rozumienia mowy przez osobę badaną. Ponadto audiometria słowna jest wykorzystywana do diagnostyki: niedosłuchów, zaburzeń błędnika, zawrotów głowy. Dodatkowy jest badaniem pomocnym podczas dobierania przez protetyka aparatu słuchowego.

Czy audiometria słowna może być przeprowadzona u dzieci?

Audiometria słowna polega na współpracy między pacjentem a osobą wykonującą badanie słuchu.

Z tego powodu u dzieci badanie audiometrii słownej przeprowadza się dopiero po ukończeniu 6-7 roku życia. Zadaniem dziecka jest powtarzanie słyszanych w słuchawkach słów. Jeżeli dziecko ma poniżej 6. roku życia, można wykonać audiometrię słowną wykorzystując obrazki w ten sposób badanie jest dla młodszych dzieci ciekawsze i łatwiejsze do zrozumienia. Dziecko powinno wskazać odpowiedni obrazek na podstawie tego co zrozumie i usłyszy przez słuchawki.

Jakie są wskazania do audiometrii słownej?

Wskazania do wykonania audiometrii słownej:

Jakie są przeciwwskazania do audiometrii mowy?

Nie ma przeciwwskazań do wykonywania audiometrii słownej, ale zalecana jest ostrożność w przypadku pacjentów z klaustrofobią, ponieważ badanie jest przeprowadzane w niewielkim, szczelnie zamykanym pomieszczeniu.

Nie wykonuje się badania audiometrii słownej u dzieci poniżej 6. roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami umysłowymi, ponieważ badanie wymaga współpracy z pacjentem. Aby było miarodajne – pacjent musi być skoncentrowany na badaniu i posiadać zdolności komunikacyjne.