Z jakich źródeł można pozyskać pieniądze umożliwiające zakup aparatu słuchowego?

Dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. ustalające nowe obowiązujące stawki dofinansowania do aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz systemów FM.

Jest to dobra wiadomości dla użytkowników, ponieważ stawki dofinansowania znacząco się zwiększyły.
narodowy-fundusz-zdrowia-logo

Aparaty słuchowe - rodzaje

Na przewodnictwo powietrzne

 • całkowicie wewnątrzkanałowe - IIC
 • wewnątrzkanałowe - CIC,
 • wewnątrzuszne - ITC,
 • wewnątrzkanałowe - ITE,
 • klasyczne zauszne aparaty słuchowe,
 • aparaty ze słuchawką w uchu - typu RIC, RIE

Na przewodnictwo kostne

 • aparaty okularowe,
 • kostne opaskowe,
 • ADHEAR (mocowane na plaster)

Skąd wiedzieć czy przysługuje mi dofinansowanie na aparat słuchowy?

Dotyczy jednego lub dwóch aparatów słuchowych, zależnie od tego czy niedosłuch jest jedno czy dwustronny.

Należy wyliczyć średnią niedosłuchu dla częstotliwości 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz. Jeśli niedosłuch jest równy lub większy w stosunku do zapisu w ustawie, osoba ubezpieczona może skorzystać z dofinansowania NFZ na zakup aparatu słuchowego.

Żeby skorzystać z dofinansowania, średnia niedosłuchu dla dzieci i młodzieży (poniżej 26 r.ż) musi wynosić 30dB i więcej. Dla dorosłych średnia niedosłuchu musi wynosić 40dB i więcej.

Jak wyliczyć średnią niedosłuchu?

1

ODCZYTAJ AUDIOGRAM

Sprawdź wartość ubytku słuchu w decybelach dla częstotliwości 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz

2

WYLICZ ŚREDNIĄ

Dodaj wszystkie odczytane wartości i podziel przez 4. To jest Twoja średnia niedosłuchu.

3

SPRAWDŹ WYNIK

Porównaj średnią niedosłuchu z liczbami przedstawionymi poniżej i sprawdź, czy kwalifikujesz się do dofinansowania.

Wysokość dofinansowania NFZ na zakup aparatu słuchowego

Poniżej możesz zobaczyć w jakiej wysokości przysługują dofinansowania na różne rodzaje sprzętów w zależności od wieku użytkownika.
W poszczególnych zakładkach poniżej znajdziesz wartości odpowiadające rodzajowi sprzętu.
1 aparat 3000zł
2 aparaty 6000zł
1 aparat 1050zł
2 aparaty 2100zł
1 aparat 3000zł
2 aparaty 6000zł
1 aparat 2100zł
2 aparaty 4200zł
1 wkładka 60zł
2 wkładki 120zł
1 wkładka 50zł
2 wkładki 100zł
System FM do 3850zł*

*dofinansowanie wynosi 70% kwoty systemu FM, z czego maksymalnie może wynieść 3850zł

Wysokość dofinansowania dla osób uprzywilejowanych

Wysokość dofinansowania dla osób uprzywilejowanych jak inwalidzi wojenni, osoby represjonowane
1 aparat 1500zł
2 aparaty 3000zł
1 aparat 3000zł
2 aparaty 6000zł
1 wkładka 50zł
2 wkładki 100zł

Jak często przysługuje dofinansowanie NFZ do aparatu słuchowego?

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Aparaty słuchowe
  co 3 lata
 • Wkładki uszne
  Zgodnie z zapotrzebowaniem
 • System FM
  co 5 lat

DOROŚLI

 • Aparaty słuchowe
  co 5 lat
 • Wkładki uszne
  co 5 lat
 • System FM
  -

INWALIDZI WOJENNI, OSOBY REPRESJONOWANE

 • Aparaty słuchowe
  co 5 lat
 • Wkładki uszne
  co 5 lat
 • System FM
  -

OSOBY Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU ZNACZNYM

 • Aparaty słuchowe
  zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Wkładki uszne
  Zgodnie z zapotrzebowaniem
 • System FM
  zgodnie z zapotrzebowaniem

DZIECI OBJĘTE USTAWĄ "ZA ŻYCIEM"
DO 18 R.Ż*

 • Aparaty słuchowe
  zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Wkładki uszne
  Zgodnie z zapotrzebowaniem
 • System FM
  zgodnie z zapotrzebowaniem
*USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” mówi o tym, że refundacja wyrobów medycznych zleconych przez lekarza nie ma limitów ilościowych. Zapisy z 1 stycznia 2017 r ustawy “za życiem” , artykuł 18 brzmi: “Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu(…)”, przysługują m.in. refundowane wyroby medyczne bez limitu ilościowego i czasowego.

Dofinansowania pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

PCPR (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie)/MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) dofinansowano ze środków PEFRON:

Jakie dokumenty należy złożyć do PCPR, aby uzyskać dofinansowanie do aparatów słuchowych?

Limit dochodów uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie to 4376,77zł netto dla osoby samotnie gospodarującej, oraz 3366,75zł netto na osobę w rodzinie w gospodartwie domowym. Wymagane dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie to: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

Dla osób posiadających bardzo niskie dochody przygotowane jest wsparcie na użytek celowy. Aby zasięgnąć informacji zależy zgłosić się do oddziału MOPS.

Fundacje

Fundacje wspierają również osoby dorosłe.

PCPR Warszawa

Jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Warszawa mamy dla Ciebie dobrą informację. W 2023 roku dofinansowanie PCPR – Warszawa na aparaty słuchowe wynosi 2950zł dla osoby dorosłej oraz 4500zł dla dzieci. Przy dwóch aparatach dofinansowanie PCPR wynosi odpowiednio 5900zł i 9000zł.

Santander Consumer Bank

Dla osób, które nie mogą skorzystać z refundacji lub tych, które różnicę w cenie chcieliby pokryć kredytem mamy przygotowaną ofertę kredytową. Umowa sporządzana jest na miejscu w firmie Amilaut, zazwyczaj potrzeby jest dowód osobisty oraz poświadczenie wysokości dochodu. Weryfikacja jest bardzo przyjazna dla klienta, a pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu możecie Państwo otrzymać w ciągu kilku minut od złożenia wniosku – tym samym aparaty słuchowe możecie Państwo zabrać tego samego dnia do domu.

Możliwe jest rozłożenie kwoty nawet na 36 rat.

W promocji dla naszych klientów bank przygotował RATY 0%
Otwórz czat
Potrzebujesz pomocy?
Amilaut - Usłysz więcej!
Zarezerwuj wizytę u naszego audiologa, który przeprowadzi badanie słuchu i omówi opcje leczenia.