Cennik

Dbając o najwyższy poziom obsługi przedstawiamy Państwu szczegółowy cennik nasz usług i sposób ich realizacji. Oferta jest bogata i pozwala dobrać usługi zgodnie ze swoimi potrzebami. Klienci którzy zakupili aparaty słuchowe w naszej firmie objęci są specjalną opieką przez czas użytkowania aparatów słuchowych. Klienci zaś, którzy zakupili aparaty w innej placówce są również mile widziani, mogą skorzystać z każdej z naszych usług.

Audiometria tonalna

60

Audiometria słowna

60

Audiometria impedancyjna

60

Tympanometria

50

Audiometria zabawowa

100

Ocena odruchów z mięśnia strzemiączkowego na poziomie 80dB i 100dB

70

Otoemisja TEOAE

70

Otoemisja DPOAE

80

Audiometria słowna w wolnym polu

60

Audiometria nadprogowa-próba SISI (Short Increment Sensitivity Index)

50

Audiometria nadprogowa - Decay Test

50

Test drożności trąbki słuchowej ETF (Eustachian Tube Function Test)

80

UCL ustalenie poziomu dyskomfortowego słyszenia

50

Badanie korzyści z aparatów słuchowych

120

Audiometria słowna bez i w aparatach słuchowych w wolnym polu

Wizyta nieudana ze względu na trudności współpracy z dzieckiem

50% ceny

Próbę zbadania podejmujemy przez 20 min

Badanie nocne ABR w domu pacjenta

550

Podczas badania ABR badamy całą drogę słuchową pacjenta, dlatego pakiet badań to: otoskopia, otoemisja TEOAE, audiometria impedancyjna, ABR

Badanie nocne ABR (latencje) domu pacjenta

500

Podczas badania ABR badamy całą drogę słuchową pacjenta, dlatego pakiet badań to: otoskopia, otoemisja TEOAE, audiometria impedancyjna, ABR

Badanie nocne ASSR w domu pacjenta

550

Podczas badania ASSR badamy całą drogę słuchową pacjenta, dlatego w skład wizyty wchodzą kolejno badania: otoskopia, otoemisja TEOAE, audiometria impedancyjna, ASSRA

Badanie nocne ABR + ASSR w domu pacjenta

900

Podczas badania ABR+ASSR badamy całą drogę słuchową pacjenta, dlatego w skład wizyty wchodzą kolejno badania: otoskopia, otoemisja TEOAE, audiometria impedancyjna, ABR, ASSR)

Badania słuchu we śnie dla dzieci i osób dorosłych mających trudności ze współpracą

550

m.in. osób ze spektrum autyzmu, Aspergera, Zespołu Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, z niepełnosprawnością intelektualną, po udarze, z demencją starczą, Alzhaimerem i inne.

Badania wykonywane we śnie w skład pakietu wchodzi: otoskopia, audiometria impedancyjna, otoemisja TEOAE, ABR - z dojazdem do domu.

Wizyta nieudana w domu pacjenta - dot. nocnych badań słuchu ABR, ASSR oraz pakietów badań

250

*specjalista podejmuje próby zbadania pacjenta przez 60 min

Badania słuchu dla noworodków i niemowląt

120

PAKIET PODSTAWOWY

Otoskopia, audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna (wykonywane w placówce)

Badania słuchu dla noworodków i niemowląt

550

PAKIET ROZSZERZONY

Otoskopia, audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna TEOAE, ABR wykonywane w domu pacjenta. Dojazd wyceniany jest indywidualnie.

Badania słuchu dla dzieci w wieku przedszkolnym

220

PAKIET

Otoskopia, audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna (DPOAE), audiometria zabawowa

Badania słuchu dla dzieci w wieku szkolnym (7+ lat)

170

PAKIET

Otoskopia, audiometria tonalna, audiometria słowna, audiometria impedancyjna, UCL- poziom dyskomfortowego słyszenia.

Badania słuchu dla młodzieży (11+ lat)

210

PAKIET

Otoskopia, audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, audiometria słowna, UCL -próg dyskomfortowego słyszenia

Pakiet badań słuchu dla osób pracujących w hałasie

220

PAKIET

Otoskopia, audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, UCL próg dyskomfortowego słyszenia, Decay Test

Pakiet badań słuchu dla pilotów, obsługi powietrznej oraz osób często podróżujących samolotami

240

PAKIET

Otoskopia, audiometria tonalna, audiometria słowna, audiometria impedancyjna, test drożności trąbki słuchowej ETF

Pakiet badań słuchu dla sportowców - nurków, alpinistów i osób uprawiających inne sporty ekstremalne

180

PAKIET

Otoskopia, audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, test drożności trąbki słuchowej ETF

Badania słuchu do terapii Neuroflow

od 210

PAKIET

audiometria tonalna (lub zabawowa-dzieci młodsze), audiometria impedancyjna (czyli tympanometria z odruchami), UCL (próg dyskomfortowej słyszenia)
210zł dzieci do 6 roku życia
220zł dzieci młodsze (od 4 roku życia)

Badania słuchu do terapii prof. S.Porges

od 220

PAKIET

audiometria tonalna, audiometria impedancyjna-tympanometria plus odruchy z mięśnia strzemiączkowego na poziomie 80 dB i 100 dB, audiometria słowna, UCL- poziom dyskomfortowego słyszenia
220zł dzieci powyżej 6 roku życia
230zł dzieci od 4 do 6 roku życia

Wstępna konsultacja online 20 min.

za darmo

Konsultacja protetyka słuchu przy zakupie aparatów słuchowych w cenie zakupu
(omówienie wyników badań słuchu, określenie profilu słuchowego, diagnoza podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu)

Konsultacja protetyka słuchu na potrzeby klienta 60 min.

80

Omówienie wyników badań słuchu ,diagnoza, wskazanie drogi dalszego postępowania

Dobór i testowanie aparatów słuchowych

w cenie zakupu aparatów

Maksymalnie 6 godz. w ciągu 6 spotkań.
(omówienie wyników badań słuchu, określenie profilu słuchowego, podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu,
wypożyczenie aparatów słuchowych w celu testowania ich możliwości)

Testowanie aparatów słuchowych

100

Wypożyczenie na 7 dni bez zamiaru zakupu

Dobór aparatów słuchowych bez wychodzenia z domu ONLINE

150

Zdalne aparaty słuchowe

Wizyta w domu pacjenta

100

Pełna regulacja ustawień aparatów używanych
jednego lub dwóch aparatów słuchowych

300

Cena jest stała

Każda kolejna regulacja ustawień aparatów używanych

80

Drobna korekta ustawień aparatów używanych

40

OBSŁUGA I REGULACJE USTAWIEŃ APARATÓW ZAKUPIONYCH W NASZEJ PLACÓWCE

Dobór aparatów, badania słuchu oraz wizyty kontrolne przez 5 lat

w cenie zakupu

Testowanie oraz niezbędne badania nie zakończone zakupem aparatów słuchowych

300 zł

Rodzaj i ilość badań zleca protetyk słuchu.

Wizyta w domu pacjenta przy zakupie aparatów słuchowych (do 3 wizyt)

100zł/50zł/0zł

Pierwsza wizyta/Druga wizyta/Trzecia wizyta

Wizyty kontrolne w placówce z regulacją aparatów 2 x do roku przez 5 lat

w cenie zakupu

Niewykorzystane bezpłatne wizyty kontrolne nie przechodzą na następny rok

Dodatkowa wizyta kontrolna w placówce z regulacją aparatów

50

„Dodatkową wizytą” nazywamy trzecią i kolejną wizytą w ciągu roku,
po wykorzystaniu wcześniej obowiązujących dwóch bezpłatnych

Zdalna regulacja aparatów słuchowych

w cenie zakupu

Wybrane modele przy pomocy komputera i aplikacji (3 x rok)

Drobna korekta parametrów aparatów słuchowych

bezpłatna

Badania słuchu na życzenie

zgodnie z cennikiem

Pełna regulacja aparatów słuchowych

80

Każda kolejna regulacja ustawień aparatów słuchowych

50

Niezbędne badania słuchu

zgodnie z cennikiem

Rodzaj i ilość badań zleca protetyk słuchu

Drobna korekta parametrów aparatów słuchowych

bezpłatna

Zdalna regulacja aparatów słuchowych 1 regulacja

40

Wybrane modele, przy pomocy komputera i aplikacji

Przegląd aparatu słuchowego

50

Diagnostyka akustyczna, diagnoza sprawności urządzenia,
przywrócenie sprawności poprzez czyszczenie aparatu i wkładki

Czyszczenie i osuszanie aparatu słuchowego

100

Czyszczenie i konserwacja aparatu słuchowego w serwisie producenta

250

Diagnostyka elektroniki, czyszczenie, drobne naprawy i konserwacja zabezpieczająca
elektronikę aparatu na kolejne lata użytkowania

Wymiana wężyka aparatu słuchowego

10-15

Wymiana obudowy wewnątrzusznego aparatu słuchowego

400

Wymiana obudowy aparatu zausznego

100-150

Kopułka (końcówka) silikonowa uniwersalna

5

Wymiana filtra

2-4

Wymiana rożka aparatu słuchowego

15-30

Wkładka uszna (zależnie od modelu aparatu)

100-350

Pobranie formy ucha na potrzeby klienta

80

Pobranie formy ucha na potrzeby klienta w domu

180

(dojazd 100 zł + pobranie formy 80 zł)

Pakiet STANDARD

399

Ważny 6 miesięcy

- badania słuchu
- audiometria tonalna
- audiometria słowna
- instruktaż obsługi i pielęgnacji
- pełny dobór aparatu słuchowego
- przegląd i czyszczenie aparatów (1 wizyta)
- regulacje aparatów słuchowych (2 wizyty)

Pakiet ROZSZERZONY

699

Ważny 1 rok

- badania słuchu
- audiometria tonalna
- audiometria słowna
- instruktaż obsługi i pielęgnacji
- pełny dobór aparatu słuchowego
- przegląd i czyszczenie aparatów (2 wizyty)
- regulacje aparatów słuchowych (4 wizyty)

Pakiet PREMIUM

999

Ważny 5 lat

- badania słuchu (1x rok)
- audiometria tonalna
- audiometria słowna
- instruktaż obsługi i pielęgnacji
- pełny dobór aparatu słuchowego
- przegląd i czyszczenie aparatów (4 wizyty)
- regulacje aparatów słuchowych (4 wizyty)
- specjalna cena przy zakupie baterii

Diagnoza do terapii Neuroflow wraz z badaniami słuchu

490

ETAP I
Bez udziału dziecka - kontakt drogą mailową i telefoniczną.
Przygotowanie - wywiad, ankieta.

ETAP II
Spotkanie diagnostyczne z udziałem dziecka 60 - 120 min

UWAGA: Badania wymagają od dziecka dużego wysiłku intelektualnego, skupienia uwagi i koncentracji. Może się zdarzyć, że dla osiągnięcia rzetelnych wyników diagnozę będzie trzeba podzielić na dwa spotkania (bez dodatkowych kosztów).

Diagnoza obejmuje badania słuchu oraz zestaw testów psychoakustycznych.
Badanie słuchu fizycznego – otoskopia, audiometria impedancyjna, audiometria tonalna, audiometria słowna, określenie progu dyskomfortu słyszenia (UCL).
Badanie słuchu centralnego - Bateria testów psychoakustycznych diagnozujących centralne zaburzenia (APD) (TRW, TRS, ASPN-, ASPN-Z, DDT, GDT, DLF-wybrane testy stosownie do wieku).

ETAP III
Ten etap odbywa się bez udziału dziecka, do 30 min
Omówienie wyników przeprowadzonych badań, wskazania do dalszego postępowania (osobiście lub telefonicznie, wyniki możemy przesłać drogą mailową). .

Dostęp do platformy terapeutycznej


ETAP I

370

ETAP II

360

ETAP III

350


Terapia Neuroflow

350

ETAP III

Trening słuchowy w gabinecie po wykupieniu dostępu do platformy Neuroflow ATS®
(można również wykonać je samodzielnie w domu)

80

Jedna sesja treningowa (ok.60 min.)
Należy wykonać 2 sesje tygodniowo w gabinecie, a jedną samodzielnie w domu w weekend.

Diagnoza kontrolna po zakończonej terapii-obejmuje baterie testów psychoakustycznych diagnozujących centralne zaburzenia słuchu.

300

Haspro Indu/Static

499

Haspro Moto

499

Haspro Pro Music

629

Zatyczki piankowe uniwersalne 10 par

9,99

Zatyczki formowane uniwersalne 6 par

15,99

Wkładki douszne przeciwwodne - para

350

Wkładki te szczelnie wypełniają przewód słuchowy zewnętrzny oraz muszlę małżowiny,
nie wysuwają się z uszu, są miękkie, bo wykonane z silikonu,
unoszą się na wodzie, posiadają uchwyt do wyjmowania z uszu.

Wkładki douszne przeciwwodne - 1 sztuka

175

Wkładki te szczelnie wypełniają przewód słuchowy zewnętrzny oraz muszlę małżowiny,
nie wysuwają się z uszu, są miękkie, bo wykonane z silikonu,
unoszą się na wodzie, posiadają uchwyt do wyjmowania z uszu.

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. Czytaj dalej.