Cennik AMILAUT Aparaty Słuchowe Ceny Serwis


Uwaga!


Klienci dokonujący zakupu aparatów słuchowych w Amilaut nie ponoszą żadnych kosztów zawartych w poniższym cenniku.
Zarówno badania słuchu jak i regulacje aparatów są BEZPŁATNE.
 Audiometria tonalna  40 zł  Audiometria słowna  50 zł
 Audiometria impedancyjna 50 zł   Tympanometria 40 zł
 Audiometria zabawowa  80 zł  Audiometria słowna w wolnym polu  50 zł
 SISI I inne próby nadprogowe  30 zł  Test drożności trąbki słuchowej (ETF)  60 zł
 UCL ustalenie poziomu dyskomfortowego słyszenia
Badanie korzyści z aparatu słuchowego
 40 zł Audiometria słowna (bez i w aparatach słuchowych w wolnym polu)  90 zł
 Pakiet dla osób pracujących w hałasie
(otoskopia, audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, UCL, SISI)
 120 zł  Pakiet dla dzieci w wieku szkolnym (7 lat+)
(otoskopia, audiometria tonalna, audiometria impedancyjna)
70 zł
 Pakiet badań dla pilotów, obsługi powietrznej oraz osób często podróżujących samolotami.
(otoskopia, audiometria tonalna audiometria słowna, audiometria impedancyjna z tympanometrią oraz odruchami z mięśnia strzemiączkowego, test drożności trąbki słuchowej ETF).
140 zł   Pakiet dla sportowców - w tym nurków, alpinistów, pilotów osób uprawiających inne sport ekstremalne
(otoskopia, audiometria tonalna, audiometria impedancyjna z tympanometrią oraz odruchami z mięśnia strzemiączkowego, test drożności trąbki słuchowej ETF).
105 zł
 Pakiet premium (ważny 5 lat)
- audiometria tonalna
- audiometria słowna
- audiometria impedancyjna
- test korzyści z aparatów słuchowych
- instruktaż obsługi i pielęgnacji
- przegląd i czyszczenie aparatów (4 razy w roku)
- regulacje aparatów słuchowych (3 razy w roku)
- specjalna cena przy zakupie baterii
 599 zł  Pakiet rozszerzony (ważny 6 m-cy)
- audiometria tonalna
- audiometria impedancyjna
- instruktaż obsługi i pielęgnacji
- przegląd i czyszczenie aparatów (2 wizyty)
- regulacje aparatów słuchowych (4 wizyty)
499 zł
 Pakiet standard (ważny 3 miesiące)
- audiometria tonalna
- instruktaż obsługi i pielęgnacji
- przegląd i czyszczenie aparatów (1 wizyta)
- regulacje aparatów słuchowych (3 wizyty)
399 zł   Pakiet podstawowy (ważny 1 miesiąc)
- audiometria tonalna
- instruktaż obsługi i pielęgnacji
- regulacje aparatów słuchowych (2 wizyty)
350 zł
 Konsultacja protetyka słuchu  80 zł Trening słuchowy dla dzieci metodą Neuroflow
Diagnoza
250 zł
 Trening słuchowy dla dzieci metodą Neuroflow
Wizyta
80 zł (wizyta)  Jednorazowa regulacja aparatów słuchowych 300 zł
Pobranie formy ucha 60 zł  Pobranie formy ucha w domu pacjenta 160 zł
(dojazd 100 zł + pobranie formy 60 zł)
Spotkanie adaptacyjne dla dzieci Bez opłat  Wizyta domowa
-Dojazd do domu pacjenta
Przy zakupie aparatów słuchowych dojazd gratis
100 zł
(Uwaga: opłata w wys. 60 zł pobierana jest, gdy pacjent zamawia formę na własny użytek nie zamawiając w naszej firmie żadnego produktu).
 Czyszczenie aparatu słuchowego  10 zł  Czyszczenie wkładki usznej 10 zł
 Wymiana filtra 2-4 zł  Wymiana dźwiękowodu 10-15 zł
Wymiana rożka 20 zł  Kopułki silikonowe uniwersalne 5 zł/szt.
Wkładka uniwersalna (rozm.1-6) 8 zł/szt Wymiana obudowy aparatu zausznego
60-150 zł
Produkcja obudowy aparatu wewnątrzusznego 200-350 zł
Kompleksowy przegląd aparatu słuchowego
diagnostyka, czyszczenie elektroniki aparatu, drobne naprawy, konserwacja zabezpieczająca elektronikę aparatu na kolejne lata użytkowania
150-200 zł Czyszczenie SUPER
czyszczenie i osuszanie aparatu słuchowego
100 zł
Wkładka uszna twarda
100-250zł

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies.

Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies obowiązujące w firmie Amilaut Martyna Szajbner

Niniejszym informujemy
Zgodnie a art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanego dalej RODO (GDPR), niniejszym informujemy, iż:
ADMINSTRATOREM Pani/Pana (zwanych dalej Klientem) danych osobowych jest Amilaut Martyna Szajbner z siedzibą Al. Solidarności 60, 00-240 Warszawa, NIP1231062326 (dalej Amilaut)
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator Danych Osobowych wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych.
KONTAKT
Użytkownik może skontaktować się z Amilaut w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Amilaut wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu biuro@amilaut.

W jaki sposób Amilaut pozyskujemy dane osobowe?
Dane pochodzą od Klientów, którzy dobrowolnie skontaktowali się do Amilaut m.in. osobiście, drogą telefoniczną, drogą elektroniczną poprzez e mail, formularz kontaktowy na stronie serwisu www.amilaut.pl
PLIKI COOKIES
Amilaut wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu osoby korzystającej z naszej strony internetowej. Pliki te mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie wyrażanie Państwo zgody na wykorzystywanie przez Amilaut tych plików, powinniście Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej.
W naszym Serwisie internetowym używamy pliki „cookies”, służące do zbierania i przetwarzania danych w celu analizowania ruchu na stronach naszego Serwisu.
Pliki „cookies” to dane informatyczne, pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika jakim jest komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę pozwalającą przeglądać strony WWW. „Cookies” przechowywane są w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika przeglądającego strony internetowe na których stosowane są pliki „cookies”.
Tzw. ciasteczka czyli pliki „cookies” przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Używane są zazwyczaj do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stroną internetową z której pochodzą.
Pliki „cookies” nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika, ale pozwalają dokładniej określić indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować lepsze Usługi i bardziej dopasowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami.
Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

W jakim celu Amilaut przetwarza dane osobowe?
CEL USTAWOWY
: księgowania, fakturowania, zapewnienia obsługi serwisowej i gwarancyjnej, obsługi sprzedaży ratalnej, rozliczeń finansowych

CEL ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ USŁUG I SPRZEDAŻĄ TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ AMILAUT
Spełnianie standardów obsługi Klientów Amilaut w zakresie diagnostyki, terapii i protezowania słuchu.

Jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Amilaut?
W trakcie rejestracji wizyty i/lub dokonywania zakupu Produktu lub Usługi przez Klienta, wymagamy podania następujących danych:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Nr telefonu
Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Klienta przedmiotu umowy oraz wybranej przez niego formy kontaktu.
Przy realizacji Umowy świadczonych przez nas Usług i sprzedaży Produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych przez Klienta oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
W zależności od rodzaju usługi konsekwencją niepodania Danych Osobowych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może być brak możliwości zawarcia Umowy sprzedaży Produktów i Usług oferowanych przez Amilaut.
W zależności od wykonywanej usługi z której Klient korzysta, będą przetwarzane następujące dane osobowe:
– dane teleadresowe,
-dane związane użyciem karty płatniczej
– pesel, orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku korzystania przez Klientów z Państwowej pomocy finansowej pochodzącej z NFZ, PFRON, MOPS
– zdrowotne, anatomiczne, preferencyjne i profilowe – związane z badaniem słuchu, niedosłuchem, stosowaniem pomocy słuchowych oraz terapii słuchu.
– numer dokumentu tożsamości, o statusie zatrudnienia, o dochodach własnych i członków wspólnego gospodarstwa domowego, o wysokości kosztów utrzymania i spłacanych kredytach –tylko w przypadku zawierania umowy kredytowej poprzez Amilaut.

POWIERZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Amilaut zastrzega , iż zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Amilaut informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom np. firmom prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, itp.
Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być:
-producenci zamawianych wyrobów medycznych w procesie produkcji oraz obsługi serwisowej gwarancyjnej i postgwarancyjnej.
– firmy współpracujące w zakresie prowadzenia indywidualnej terapii słuchu
– organy skarbowe
-firmy i jednostki realizujące zadania PFRON,NFZ, MOPS
– realizator obsługi sprzedaży ratalnej,
– jednostki pośredniczące w realizacji przesyłek adresowych,
– jednostki kontrolne z mocy prawa

Czy dane zostaną przekazane poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Klientów poza EOG.

Jak długo przetwarzamy dane w Amilaut?

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim do czasu niezbędnego do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną Usługą. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celu świadczenia usług związanych z zakupem oferowanych produktów przez Amilaut Martyna Szajbner wynosi 18 lat. W przypadku korespondencji e-mail oraz użycia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie serwisu www.amilaut.pl czas przechowywania wiadomości jest ograniczony do 30 dni. Po tym terminie korespondencja mailowa zostaje bezpowrotnie skasowana.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Klientom Amilaut i użytkownikom serwisu ww.amilaut.pl przysługują związane z tym uprawnienia:

1 Dostęp do treści swoich danych
2 Możliwość poprawiania treści przetwarzanych danych
3 Prawo do bycia zapomnianym – czyli możliwość żądania usunięcia moich danych osobowych przez Amilaut lub żądania powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie danych wymaganych przez przepisy prawa),
4 Prawo do ograniczenia przetwarzania,
5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6 Prawo do przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) moich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.
Z wyżej wymienionych praw może skorzystać każdy Klient składając wniosek osobiście w siedzibie Amilaut wysyłając listownie na adres siedziby,lub droga elektroniczną na adres mailowy biuro@amilaut.pl
Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuację, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może skorzystać Klient, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas danych Klienta oraz do celu ich przetwarzania.
Amilaut w terminie 30 dni zastosuje się do wydanej dyspozycji.
W celu realizacji dyspozycji jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości Klienta, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

KONTAKT Z ORGANEM NADZORCZYM
Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ZMIANA POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI
Amilaut zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w Serwisie pod adresem www.audiomed.com.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Informacje dotyczące pracy gabinetu AMILAUT – COVID-19

Drodzy Państwo!
Świadomie i odpowiedzialnie wykonując zawód protetyk słuchu, zapewniamy, że stosujemy wszelkie możliwe sposoby na to aby bezpiecznie dla Państwa i nas samych wykonywać swoją pracę. Mając świadomość jak ważna jest w tej trudnej sytuacji komunikacja i dostęp do informacji, szczególnie dla seniorów, jesteśmy dostępni codziennie 9-17.

Działając zgodnie z poniższymi zasadami zapewniamy Państwu BEZPIECZNY dostęp do POMOCY SŁUCHOWYCH oraz ich SERWISU. Informujemy, że nasz GABINET:

● Wyposażony jest w odpowiednie środki do dezynfekcji, które stosujemy aby podczas wizyty zapewnić Państwu PEŁNĄ OCHRONĘ przed bakteriami i wirusami.

● Protetycy słuchu stosują MASKI, ochronne PRZYŁBICE oraz RĘKAWICE jednorazowe.

● W pomieszczeniu głównym znajduje się STANOWISKO DO ODKAŻANIA RĄK z którego skorzystać zobowiązana jest każda osoba, która wchodzi do naszej placówki.

● Naszym pacjentom zapewniamy jednorazowe lateksowe rękawice ochronne.

● Podczas obsługi zachowujemy bezpieczny dystans 2 m odległości

● W placówce mogą przebywać maksymalnie DWIE OSOBY, pozostałe (nieumówione) dla zachowania Państwa bezpieczeństwa oczekują w kolejce na zewnątrz.

● Każdy pacjent umawiany jest telefonicznie na wyznaczony termin i godzinę (dane kontaktowe: 22/635-34-15, 693 994 068, biuro@amilaut.pl – WIZYTĘ MOŻNA UMÓWIĆ poniedziałek -piątek 9-17 oraz w sobotę 10-14).

● Pierwszeństwo obsługi mają osoby niepełnosprawne ruchowo.

● W miarę możliwości prosimy o przybywanie w pojedynkę (bez osób towarzyszących) NIE DOTYCZY ASYSTENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

● W godzinach 10-12 pierwszeństwo obsługi mają SENIORZY.

● Pomiędzy kolejnymi umówionymi wizytami zachowujemy stosowny odstęp czasu, który zapewnia możliwość zdezynfekowania blatów, klamek, terminali płatniczych, siedzisk, podłóg). Dzięki temu nie zetkniecie się Państwo z inną osobą.

● W naszej placówce stosujemy OZONOWANIE POWIETRZA skuteczną i sprawdzoną metodę na walkę w COVID-19.

Podczas umawiania wizyty nasi Protetycy mogą zadać kilka pytań:
– Czy w ciągu ostatnich 14 DNI mieliście Państwo kontakt z osobą zarażoną koronawisusem?
– Czy w ostatnim czasie Państwo lub ktoś z Państwa rodziny miał poniższe objawy:

W trosce o wspólne dobro uprzejmie prosimy przed umówieniem wizyty o przeanalizowanie powyższych czynników i jeśli to wskazane, przełożenie wizyty na inny DOGODNY TERMIN. Jako właściciel firmy Amilaut zapewniam Państwa, że nasza placówka jest bezpieczna. Na bieżąco będę aktualizować warunki i godziny pracy firmy zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Martyna Szajbner