System FM dla niesłyszących i dzieci

Masz aparat słuchowy, bądź implant, a mimo to nadal miewasz problem ze zrozumieniem mowy w placówkach np: podczas rejestracji szpitalnej, w banku,  na dworcu PKP itp.? Chciałbyś coś z tym zrobić? Trafiłeś na odpowiedni tekst, aby zapoznać się z Systemem FM, który może odmienić twoje życie. Co to jest System FM? Do czego służy System FM? Na wszystkie pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Spis treści

Co to jest System FM?

System FM to zespół kilku urządzeń (minimum dwóch) komunikujących się bezprzewodowo, które ułatwiają słyszenie w trudnych akustycznie warunkach, takich jak:

Kto powinien stosować systemy wspomagające słyszenie? 

Urządzenia te są dedykowane są:
Z systemów FM mogą korzystać użytkownicy:
Zasadniczo System FM składa się z dwóch elementów: nadajnika i odbiornika lub 2 odbiorników. Czasem dołączane są dodatkowe urządzenia peryferyjne takie jak mikrofon kierunkowy podłączony do nadajnika albo słuchawki bądź pętla indukcyjna połączona z odbiornikiem.

Jak działa System FM?

Schemat działania systemu jest dość prosty :
WAŻNE:  Obecnie ze względu na budowę możemy wyróżnić dwa rodzaje odbiorników:

Jaką łączność wykorzystują systemy FM?

System wspomagający słyszenie FM działa na falach radiowych i opiera się o modulację częstotliwości nadawanego sygnału. Co oznacza, że nadajnik łączy się z odbiornikiem bezprzewodowo.

Gdzie należy stosować systemy wspomagające Słyszenie FM? W jakich miejscach i w jakich warunkach akustycznych?

Systemy wspomagające słyszenie FM poprawiają słyszenie w warunkach trudnych akustycznie, są to:

Jaką funkcję pełni system FM?

System wspomagający słyszenie FM ma za zadanie poprawić stosunek sygnału mowy do szumu z otoczenia do tego stopnia, aby nawet w bardzo zatłoczonych miejscach i pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych osoba dysponująca takim sprzętem była w stanie usłyszeć i zrozumieć wszystko.

Systemy wspomagające słyszenie FM to spore udogodnienie, które sprawdza się dobrze w hałaśliwym otoczeniu.

Niektóre systemy FM są skierowane również do osób ze zdrowym słuchem, które znajdują się w głośnym otoczeniu i nie są w stanie usłyszeć wypowiadanych słów. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w salach wykładowych i na dużych aulach. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie wykładowcy w nadajnik, a uczniów lub studentów – w urządzenia odbierające fale FM. Wówczas będą do nich docierać wyłącznie słowa wykładowcy, bez szumów zagłuszających całą wypowiedź.

Czy systemy wspomagające słyszenie FM są skuteczne?

Systemy wspomagające słyszenie skutecznie wyłapują jedynie pożądane fale. Z tego powodu są one chętnie wykorzystywane nie tylko podczas takich wydarzeń, jak wykłady, lecz także w regularnej rehabilitacji głosu, słuchu i mowy. Takie systemy ułatwiają również codzienny kontakt z osobą z niedosłuchem, co sprzyja terapii i poprawia możliwość sprawnego porozumiewania się bez niedogodności.

Kiedy należy stosować systemy wspomagające słyszenie FM?

Na zrozumienie mowy w pomieszczeniach zamkniętych największy wpływ mają 3 czynniki:

Zastosowanie systemów FM w centralnych zaburzeniach słyszenia (CAPD).

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:
W tym przypadku mimo, że słuch obwodowy jest w normie a stymulacja dotyczy CAPD, system FM nadal wygląda jak niewielki aparat słuchowy.

Jeżeli jesteś zainteresowany badaniami bądź wyposażeniem swojego dziecka w System FM, zachęcamy do odwiedzenia naszej placówki.

Zalecamy kontakt telefoniczny: 22 635 34 15 bądź mailowy: biuro@amilaut.pl
Otwórz czat
Potrzebujesz pomocy?
Amilaut - Usłysz więcej!
Zarezerwuj wizytę u naszego audiologa, który przeprowadzi badanie słuchu i omówi opcje leczenia.