System FM dla niesłyszących i dzieci

Masz aparat słuchowy, bądź implant, a mimo to nadal miewasz problem ze zrozumieniem mowy w placówkach np: podczas rejestracji szpitalnej, w banku,  na dworcu PKP itp.? Chciałbyś coś z tym zrobić? Trafiłeś na odpowiedni tekst, aby zapoznać się z Systemem FM, który może odmienić twoje życie. Co to jest System FM? Do czego służy System FM? Na wszystkie pytania odpowiemy w poniższym artykule.

 

SPIS TREŚCI:

1. Co to jest System FM?

2. Kto powinien stosować systemy wspomagające słyszenie?

3. Jak działa System FM?

4. Jaką łączność wykorzystują systemy FM?

5. Gdzie należy stosować systemy wspomagające Słyszenie FM? W jakich miejscach i w jakich warunkach akustycznych?

6. Jaką funkcję pełni system FM?

7. Czy systemy wspomagające słyszenie FM są skuteczne?

8. Kiedy należy stosować systemy wspomagające słyszenie FM?

9. Zastosowanie systemów FM w centralnych zaburzeniach słyszenia (CAPD).

 

 

1. Co to jest System FM?

System FM to zespół kilku urządzeń (minimum dwóch) komunikujących się bezprzewodowo, które ułatwiają słyszenie w trudnych akustycznie warunkach, takich jak:

 • Hałas
 • Pogłos
 • Odległość 

 

2. Kto powinien stosować systemy wspomagające słyszenie? 

Urządzenia te są dedykowane są:

 • Osobom z niedosłuchem, które mimo stosowania aparatów słuchowych lub procesorów mowy wymagają dodatkowego wsparcia w trudnych sytuacjach akustycznie (hałas,pogłos,odległość).
 • Osobom, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego CAPD*, których słuch fizyczny jest w normie (audiogram nie przekracza 20 dB) a mimo to mają trudności ze zrozumieniem mowy w trudnych warunkach akustycznie (hałas, pogłos, odległość).
 • Osobom ze zdrowym słuchem, które wymagają dobrego słyszenia np. z dużych odległości, w hałasie, w pomieszczeniach z pogłosem (sala wykładowa, konferencyjna, szkolna)
 • Dzieciom w wieku szkolnym dotkniętym zespołem zaburzeń autystycznych (ASD).

 

Mogą z niego korzystać użytkownicy:

 • aparatów słuchowych
 • procesorów dźwięku
 • ze zdiagnozowanymi Centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)
 • ze zdrowym słuchem 

Zasadniczo System FM składa się z dwóch elementów: nadajnika i odbiornika lub 2 odbiorników. Czasem dołączane są dodatkowe urządzenia peryferyjne takie jak mikrofon kierunkowy podłączony do nadajnika albo słuchawki bądź pętla indukcyjna połączona z odbiornikiem.

 

3. Jak działa System FM?

Schemat działania systemu jest dość prosty :

 • Mikrofon wbudowany w nadajnik zbiera dźwięki otoczenia.
 • Nadajnik przetwarza dźwięki na sygnał radiowy FM
 • Odbiornik odbiera sygnał z nadajnika i przekazuje go dalej do aparatu słuchowego lub procesora dźwięku.

 

WAŻNE:  Obecnie ze względu na budowę możemy wyróżnić dwa rodzaje odbiorników:

 • Wbudowane bezpośrednio w aparat słuchowy. Nie wymaga dodatkowych przystawek, części, pośrednich urządzeń pomiędzy nadajnikiem a aparatem słuchowym, w którym znajduje się odbiornik systemu FM.  Dodatkową zaletą jest to, że powyższe rozwiązanie nie sprawia, że aparat słuchowy jest większy. 
 • Oddzielne urządzenia, które poprzez przyłączenie do aparatów słuchowych lub procesorów dźwięku przekazują dźwięk pochodzący z nadajnika. 

 

4. Jaką łączność wykorzystują systemy FM?

System wspomagający słyszenie FM działa na falach radiowych i opiera się o modulację częstotliwości nadawanego sygnału. Co oznacza, że nadajnik łączy się z odbiornikiem bezprzewodowo.

 

5. Gdzie należy stosować systemy wspomagające Słyszenie FM? W jakich miejscach i w jakich warunkach akustycznych?

Systemy wspomagające słyszenie FM poprawiają słyszenie w warunkach trudnych akustycznie, są to:

 • Aule
 • Sale wykładowe 
 • Klasach szkolnych 
 • rozumienie mowy w hałasie (klasa sytuacja w pociągu/autobusie/samochodzie, duża grupa osób, koncert, występ na scenie, mecze, itd.), kiedy hałas znacznie utrudnia rozumienie mowy poprzez aparaty słuchowe / implanty słuchowe.
 • w rehabilitacji schorzeń związanych z narządem słuchu.

 

6. Jaką funkcję pełni system FM?

System wspomagający słyszenie FM ma za zadanie poprawić stosunek sygnału mowy do szumu z otoczenia do tego stopnia, aby nawet w bardzo zatłoczonych miejscach i pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych osoba dysponująca takim sprzętem była w stanie usłyszeć i zrozumieć wszystko. 

Systemy wspomagające słyszenie FM to spore udogodnienie, które sprawdza się dobrze w hałaśliwym otoczeniu.

Niektóre systemy FM są skierowane również do osób ze zdrowym słuchem, które znajdują się w głośnym otoczeniu i nie są w stanie usłyszeć wypowiadanych słów. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w salach wykładowych i na dużych aulach. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie wykładowcy w nadajnik, a uczniów lub studentów – w urządzenia odbierające fale FM. Wówczas będą do nich docierać wyłącznie słowa wykładowcy, bez szumów zagłuszających całą wypowiedź.

 

7. Czy systemy wspomagające słyszenie FM są skuteczne?

Systemy wspomagające słyszenie skutecznie wyłapują jedynie pożądane fale. Z tego powodu są one chętnie wykorzystywane nie tylko podczas takich wydarzeń, jak wykłady, lecz także w regularnej rehabilitacji głosu, słuchu i mowy. Takie systemy ułatwiają również codzienny kontakt z osobą z niedosłuchem, co sprzyja terapii i poprawia możliwość sprawnego porozumiewania się bez niedogodności.

 

8. Kiedy należy stosować systemy wspomagające słyszenie FM?

Na zrozumienie mowy w pomieszczeniach zamkniętych największy wpływ mają 3 czynniki:

 • tło akustyczne ( w szczególności hałas),
 • czas pogłosu (echo)
 • odległość od rozmówcy.

 

9. Zastosowanie systemów FM w centralnych zaburzeniach słyszenia (CAPD).

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

 • Lokalizacja źródła dźwięku
 • Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy
 • Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych
 • Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
 • Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej
 • Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie)

W tym przypadku mimo, że słuch obwodowy jest w normie a stymulacja dotyczy CAPD, system FM nadal wygląda jak niewielki aparat słuchowy. 

Jeżeli jesteś zainteresowany badaniami bądź wyposażeniem swojego dziecka w System FM, zachęcamy do odwiedzenia naszej placówki. 

Zalecamy kontakt telefoniczny: 22 635 34 15 bądź mailowy: biuro@amilaut.pl 

 

 

Może Cię również zainteresować:

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. Czytaj dalej.