Przysługujące dofinansowaniaRefundacja dla dzieci i osób do czasu ukończenia 26 r.ż. pochodząca ze środków NFZ i PEFRON może wynosić nawet 5.000 zł do każdego aparatu słuchowego. Przy doborze dwóch aparatów nawet 10.0000 zł. łącznie. Poniżej szczegółowe informacje.

W Polsce aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

APARATY NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE PACJENCI DO UKOŃCZENIA 26 r.ż.


(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 30 dB)

Maksymalna kwota refundacji jednego aparatu słuchowego wynosi 2000 zł
Możliwość refundacji jednego lub dwóch aparatów słuchowych.
W przypadku 2 aparatów można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do wysokości 4000 zł.

Przy zakupie aparatu słuchowego o wartości poniżej limitu finansowania otrzymamy refundację równoważną zakupowi sprzętu np. w przypadku zakupu 1 aparatu słuchowego w cenie 1800 zł, przysługuje nam refundacja w tej wysokości, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem aparaty są refundowane w całości do określonego limitu.

Refundacja przysługuje raz na 3 lata.

APARATY NA PRZEWODNICTWO KOSTNE

(z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe)

PACJENCI DO UKOŃCZENIA 26 r.ż.

(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 30 dB)

Maksymalna kwota refundacji jednego aparatu słuchowego wynosi 1800 zł. Możliwość refundacji jednego lub dwóch aparatów słuchowych (przy obustronnym ubytku słuchu).
W przypadku 2 aparatów można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do wysokości 3600 zł.
Przy zakupie aparatu słuchowego o wartości poniżej limitu finansowania otrzymamy refundację równoważną zakupowi sprzętu np. w przypadku zakupu 1 aparatu słuchowego w cenie 1500 zł., przysługuje nam refundacja w tej wysokości, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem aparaty są refundowane w całości do określonego limitu.

Refundacja przysługuje raz na 3 lata.

INDYWIDUALNE WKŁADKI USZNE PACJENCI DO UKOŃCZENIA 26 r.ż.


Dla osób, które oprócz aparatów mają wskazania do używania jednej lub dwóch wkładek usznych refundacja wynosi 60 zł do każdej wkładki. Czyli przy zakupie dwóch wkładek 120 zł refundacji.

Częstotliwość dofinansowań nie jest określone, jest dostosowana wyłącznie do zaleceń lekarza. Tak więc za każdym razem, gdy lekarz wystawi zlecenie na wkładkę pacjentowi przysługuje dofinansowanie.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE


W wypadku wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26 r.ż.
Maksymalny limit dofinansowania ze środków publicznych wynosi 5500 zł przy jednoczesnym 50-cio procentowym udziale własnym pacjenta. Czyli maksymalna kwota refundacji wynosi 2750 zł.
Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat.
Pozostałą kwotę dofinasowania w dużej mierze może pokryć PEFRON.Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dofinansowują ze środków PEFRON:
- aparaty słuchowe (150% limitu przyznanego przez NFZ w przypadku dzieci dofinansowanie wynosi 3000 zł ze środków PEFRON)
  • systemy FM
  • urządzenia komunikujące na drodze bluetooth aparaty słuchowe z urządzeniami audio typu komputer, smartfon, urządzenia muzyczne
  • telefony dla niedosłyszących
  • budziki z alarmem
  • systemy powiadamiające o pojawiającym się dzwonku do drzwi, telefonie, płaczu dziecka czy wykrytym pożarze
Informacje jak uzyskać dofinasowania znajdziecie na stronach internetowych miejskich PCPR, poniżej link:

http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr

Zakładki:
  • "Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze " dotyczy głównie aparatów słuchowych
  • "Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych " pozostałych wymienionych urządzeń.
Pracownicy naszej firmy służą pomocą w zakresie merytorycznym jak również w praktycznym przygotowaniu wniosków i kompletowaniu dokumentów.

Które fundacje przekazują środki na zakup aparatów słuchowych?


Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”
www.mimowszystko.org
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
www.dzieciom.pl
Fundacja TVN „Nie jesteś sam”
www.fundacja.tvn.pl
Fundacja Polsat
www.fundacjapolsat.pl
Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
www.wosp.org.pl
Fundacja Orange Aparaty słuchowe
www. fundacja.orange.pl

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. Czytaj dalej.