Niedosłuch i jego przyczyny

Czym jest niedosłuch?

Niedosłuch to zaburzenie odbioru dźwięków otoczenia na skutek wad w funkcjonowania narządu słuchu lub ośrodków słuchowych w mózgu.
Uszkodzenie może mieć miejsce na różnych odcinkach drogi słuchowej. Począwszy od ucha zewnętrznego, w tym błony bębenkowej, poprzez ucho środkowe (m.in. kosteczki słuchowe), aż po ucho wewnętrzne lub wyższe piętra drogi słuchowej.
 
 
Każde z tych uszkodzeń tworzy oddzielną jednostkę chorobową :
 • NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY
 • NIEDOSŁUCH ODBIORCZY

NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY

charakteryzuje się uszkodzeniem lub blokadą drogi słuchowej w uchu zewnętrznym lub środkowym. Cechą typową dla tego niedosłuchu jest obniżenie progu słyszenia w paśmie niskich częstotliwości, a także występująca rezerwa ślimakowa. Warto pamiętać, że niedosłuchy przewodzeniowe, w większości przypadków, są niedosłuchami odwracalnymi (po leczeniu farmakologicznym lub zabiegach otolaryngologicznych).

NIEDOSŁUCH ODBIORCZY

Charakteryzuje się uszkodzeniem komórek słuchowych w uchu wewnętrznym (w ślimaku). Niedosłuch ten jest najczęściej występującym typem niedosłuchu u osób starszych. Odznacza się obniżenie progu słyszenia w paśmie wysokich częstotliwości, co powoduje w konsekwencji narastające problemy ze zrozumieniem mowy (zwłaszcza w warunkach hałasu lub rozmowy wielu osób jednocześnie).

Należy zwrócić uwagę, że zarówno niedosłuch przewodzeniowy jak i odbiorczy (ślimakowy) z powodzeniem może być kompensowany przez aparaty słuchowe, co przywraca prawidłowe odbieranie dźwięków otoczenia a w szczególności mowy ludzkiej.

Jaki jest podział ze względu na głębokość ubytku słuchu?

Zgodnie z klasyfikacją BIAP (Międzynarodowego Biura Audiofonologii) wyróżnia się cztery stopnie niedosłuchu (lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki).

NIEDOSŁUCH STOPNIA LEKKIEGO- 20dB-40dB

Osoba niedosłysząca może mieć trudności w identyfikacji akustycznej niektórych głosek, ze skutecznym słuchaniem dźwięków w hałasie lub z dużej odległości. Osoba taka najczęściej nie wymaga interwencji medycznych, może korzystać z telefonu. Niektóre z osób z uszkodzeniem słuchu w stopniu lekkim korzystają z aparatów słuchowych.

NIEDOSŁUCH STOPNIA UMIARKOWANEGO- 40dB-70dB

Osoba z wadą słuchu o tym stopniu słyszy i rozumie mowę tylko w korzystnych warunkach akustycznych, korzysta z aparatów słuchowych i innych pomocy technicznych. Mowa osoby (dziecka) z uszkodzonym słuchem w stopniu umiarkowanym rozwija się w sposób spontaniczny, ale często jest zniekształcona w wyniku nieprawidłowej identyfikacji dźwięków drogą słuchową i ich nieprawidłowego naśladowania.

NIEDOSŁUCH STOPNIA ZNACZNEGO- 70dB- 90dB

Osoba z wadą słuchu nie słyszy i nie identyfikuje wszystkich dźwięków mowy nawet z pomocą aparatu słuchowego, dlatego w odbiorze mowy posługuje się wzrokiem i odczytuje mowę z ust. Mowa osoby z uszkodzonym od urodzenia słuchem w stopniu znacznym nie rozwija się naturalnie i spontanicznie.

NIEDOSŁUCH STOPNIA GŁĘBOKIEGO- powyżej 90 dB

Osoba od urodzenia nie rozumie mowy dźwiękowej nawet za pomocą aparatów słuchowych. Osoba z uszkodzeniem słuchu w tym stopniu najczęściej odczytuje mowę z ust.

Jakie są przyczyny niedosłuchu?

Najczęściej trudno jest jednoznacznie ustalić główny powód niedosłyszenia. Schorzenia mogą się na siebie nakładać, a niedosłuch jest sumą kilku chorób. Jeśli jednak wiemy, że pogorszenie słyszalności nastąpiło po konkretnym zdarzeniu np. po przebytym przewlekłym zapaleniu ucha, to jest to prawdopodobnie główna przyczyna. Natomiast jeśli w ostatnim czasie przed chorobą słuch nie był badany, nie mamy pewności czy przed chorobą słyszenie było w zupełnej normie. Dlatego tak ważne jest profilaktyczne badanie słuchu i konsultacja protetyka słuchu.

Wymieniając przyczyny niedosłuchu jako najczęstszą należy wskazać starzenie się narządu słuchu, jak również długotrwałe przebywanie lub praca w głośnym środowisku, co skutkuje uszkodzeniem słuchu na tle hałasowym. W tym przypadku bardzo ważna jest ochrona słuchu. Aby zapobiec uszkodzeniom należy stosować indywidualne ochronniki słuchu, stworzone na miarę ucha ich właściciela.

PRZYCZYNY NIEDOSŁUCHU PRZEWODZENIOWEGO

 • zatkanie przewodu słuchowego (najczęściej poprzez woskowinę lub ciało obce).
 • uszkodzenie, naruszenie błony bębenkowej.
 • choroba struktur błony bębenkowej (np. perlak).
 • niedrożność, dysfunkcja trąbki słuchowej.
 • powiększony III migdał (ucisk).
 • nowotwory przewodu słuchowego, ucha środkowego, nosogardła.

PRZYCZYNY NIEDOSŁUCHU ODBIORCZEGO

 • wady wrodzone ślimaka
 • zapalenie ucha wewnętrznego
 • uraz akustyczny
 • leki ototoksyczne (uszkadzające słuch)
 • zaburzenia ukrwienia ucha wewnętrznego (nagła głuchota)
 • infekcje wirusowe: (świnka, odra)
 • choroba Meniere’a
 • postać ślimakowa otosklerozy
 • złamanie kości skroniowej
 • choroby o podłożu metabolicznym (hiperlipidemia, cukrzyca, niewydolność nerek)
 • niedosłuch starczy (presbyacusis)
 • uszkodzenie ucha wewnętrznego po radioterapii
 • zatrucia substancjami chemicznymi
 • tlenek węgla, metale ciężkie, rozpuszczalniki, pestycydy
 • choroby o podłożu autoimmunologicznym
 • ekspozycja na hałas
 • radioterapia

WIEK A CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEDOSŁUCHU

Ryzyko powstawania niedosłuchu rośnie wraz z wiekiem i ilością przebytych chorób, dlatego zarówno wśród dzieci jak i osób w podeszłym wieku należy dość często badać słuch profilaktycznie. Szczególną uwagę należy poświęcić dzieciom, które po raz pierwszy w życiu poddane są badaniu tuż po urodzeniu. Jeśli wszystko jest dobrze raczej nie wracamy do tych badań. Jednak po drodze przez następne kilka lat, aż do wieku szkolnego dzieci narażone są na liczne choroby również związane z uszami. Dlatego należy badać słuch dzieci każdorazowo po przebytej infekcji obejmującej również chorobę uszu.

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEDOSŁUCHU

Noworodki 2-3%
Dzieci do 18 roku życia 5,00%
Dorośli między 19-44 rok życia 4,5-5%
Dorośli między 45-64 rok życia 14,00%
Osoby starsze miedzy 65-74 rok życia 23,00%
Osoby w podeszłym wieku powyżej 75 roku życia 35,00%

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies.

Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies obowiązujące w firmie Amilaut Martyna Szajbner

Niniejszym informujemy
Zgodnie a art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanego dalej RODO (GDPR), niniejszym informujemy, iż:
ADMINSTRATOREM Pani/Pana (zwanych dalej Klientem) danych osobowych jest Amilaut Martyna Szajbner z siedzibą Al. Solidarności 60, 00-240 Warszawa, NIP1231062326 (dalej Amilaut)
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator Danych Osobowych wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych.
KONTAKT
Użytkownik może skontaktować się z Amilaut w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Amilaut wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu biuro@amilaut.

W jaki sposób Amilaut pozyskujemy dane osobowe?
Dane pochodzą od Klientów, którzy dobrowolnie skontaktowali się do Amilaut m.in. osobiście, drogą telefoniczną, drogą elektroniczną poprzez e mail, formularz kontaktowy na stronie serwisu www.amilaut.pl
PLIKI COOKIES
Amilaut wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu osoby korzystającej z naszej strony internetowej. Pliki te mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie wyrażanie Państwo zgody na wykorzystywanie przez Amilaut tych plików, powinniście Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej.
W naszym Serwisie internetowym używamy pliki „cookies”, służące do zbierania i przetwarzania danych w celu analizowania ruchu na stronach naszego Serwisu.
Pliki „cookies” to dane informatyczne, pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika jakim jest komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę pozwalającą przeglądać strony WWW. „Cookies” przechowywane są w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika przeglądającego strony internetowe na których stosowane są pliki „cookies”.
Tzw. ciasteczka czyli pliki „cookies” przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Używane są zazwyczaj do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stroną internetową z której pochodzą.
Pliki „cookies” nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika, ale pozwalają dokładniej określić indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować lepsze Usługi i bardziej dopasowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami.
Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

W jakim celu Amilaut przetwarza dane osobowe?
CEL USTAWOWY
: księgowania, fakturowania, zapewnienia obsługi serwisowej i gwarancyjnej, obsługi sprzedaży ratalnej, rozliczeń finansowych

CEL ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ USŁUG I SPRZEDAŻĄ TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ AMILAUT
Spełnianie standardów obsługi Klientów Amilaut w zakresie diagnostyki, terapii i protezowania słuchu.

Jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Amilaut?
W trakcie rejestracji wizyty i/lub dokonywania zakupu Produktu lub Usługi przez Klienta, wymagamy podania następujących danych:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Nr telefonu
Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Klienta przedmiotu umowy oraz wybranej przez niego formy kontaktu.
Przy realizacji Umowy świadczonych przez nas Usług i sprzedaży Produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych przez Klienta oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
W zależności od rodzaju usługi konsekwencją niepodania Danych Osobowych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może być brak możliwości zawarcia Umowy sprzedaży Produktów i Usług oferowanych przez Amilaut.
W zależności od wykonywanej usługi z której Klient korzysta, będą przetwarzane następujące dane osobowe:
– dane teleadresowe,
-dane związane użyciem karty płatniczej
– pesel, orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku korzystania przez Klientów z Państwowej pomocy finansowej pochodzącej z NFZ, PFRON, MOPS
– zdrowotne, anatomiczne, preferencyjne i profilowe – związane z badaniem słuchu, niedosłuchem, stosowaniem pomocy słuchowych oraz terapii słuchu.
– numer dokumentu tożsamości, o statusie zatrudnienia, o dochodach własnych i członków wspólnego gospodarstwa domowego, o wysokości kosztów utrzymania i spłacanych kredytach –tylko w przypadku zawierania umowy kredytowej poprzez Amilaut.

POWIERZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Amilaut zastrzega , iż zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Amilaut informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom np. firmom prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, itp.
Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być:
-producenci zamawianych wyrobów medycznych w procesie produkcji oraz obsługi serwisowej gwarancyjnej i postgwarancyjnej.
– firmy współpracujące w zakresie prowadzenia indywidualnej terapii słuchu
– organy skarbowe
-firmy i jednostki realizujące zadania PFRON,NFZ, MOPS
– realizator obsługi sprzedaży ratalnej,
– jednostki pośredniczące w realizacji przesyłek adresowych,
– jednostki kontrolne z mocy prawa

Czy dane zostaną przekazane poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Klientów poza EOG.

Jak długo przetwarzamy dane w Amilaut?

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim do czasu niezbędnego do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną Usługą. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celu świadczenia usług związanych z zakupem oferowanych produktów przez Amilaut Martyna Szajbner wynosi 18 lat. W przypadku korespondencji e-mail oraz użycia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie serwisu www.amilaut.pl czas przechowywania wiadomości jest ograniczony do 30 dni. Po tym terminie korespondencja mailowa zostaje bezpowrotnie skasowana.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Klientom Amilaut i użytkownikom serwisu ww.amilaut.pl przysługują związane z tym uprawnienia:

1 Dostęp do treści swoich danych
2 Możliwość poprawiania treści przetwarzanych danych
3 Prawo do bycia zapomnianym – czyli możliwość żądania usunięcia moich danych osobowych przez Amilaut lub żądania powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie danych wymaganych przez przepisy prawa),
4 Prawo do ograniczenia przetwarzania,
5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6 Prawo do przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) moich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.
Z wyżej wymienionych praw może skorzystać każdy Klient składając wniosek osobiście w siedzibie Amilaut wysyłając listownie na adres siedziby,lub droga elektroniczną na adres mailowy biuro@amilaut.pl
Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuację, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może skorzystać Klient, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas danych Klienta oraz do celu ich przetwarzania.
Amilaut w terminie 30 dni zastosuje się do wydanej dyspozycji.
W celu realizacji dyspozycji jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości Klienta, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

KONTAKT Z ORGANEM NADZORCZYM
Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ZMIANA POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI
Amilaut zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w Serwisie pod adresem www.audiomed.com.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.