Wybierz rodzaj badania słuchu

Jakie badania słuchu wykonujemy?

Proponujemy Państwu szeroki zakres badań słuchu niezbędny w procesie diagnozy, leczenia czy protezowania słuchu. Poniżej szczegółowo opisujemy badania podpowiadając Państwu, które badanie można wykonać zauważając u siebie konkretne objawy.

WAŻNE! BADANIA SŁUCHU WYKONYWANE W CENTRUM SŁUCHU AMILAUT PRZEPROWADZANE SĄ PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL W PRZYSTOSOWANEJ DO TEGO KABINIE CISZY.
RODZAJE BADAŃ:

 • Audiometria tonalna
 • Audiometria słowna
 • Audiometria impedancyjna/Tympanometria
 • Audiometria zabawowa
 • Badanie korzyści z aparatów słuchowych
 • Próba nadprogowa SISI
 • Ocena progu dyskomfortowego słyszenia (UCL)
 • Test drożności trąbki słuchowej ETF

Nazwa badania: Audiometria tonalna


Wskazania do badania:

Jeśli zauważyłeś, że dźwięki, które kiedyś słyszałeś bez trudu dziś słyszysz gorzej lub wcale, np. tykanie zegara, śpiew ptaków. Gdy ktoś z Twojego otoczenia sugeruje, że nie zawsze wszystko słyszysz lub gdy przewlekle chorowałeś na uszy.

Cel badania:

Ustalenie progu słyszenia za pomocą tonów czystych dla każdego ucha oddzielnie.

Jaką wiedzę zyskujesz po badaniu?

Wiesz, czy poziom twojego słyszenia znajduje się w granicach normy. Wiesz również, które ucho słyszy lepiej i czy powinieneś badać słuch systematycznie. Dowiadujesz się, które częstotliwości słyszysz lepiej, a które słabiej. Jeśli wynik odbiega od normy uzyskujesz informacje co jeszcze powinieneś zrobić dla swojego słuchu.

Nazwa badania: Audiometria słowna


Wskazania do badania:

Jeśli zauważyłeś, że dźwięki, które kiedyś słyszałeś bez trudu dziś słyszysz gorzej lub wcale. Szczególnym wskazaniem do tego badania jest stan, w którym nie rozróżniasz niektórych słów, gdy wyrazy zlewają się w jedno, nie jesteś pewny czy dobrze zrozumiałeś rozmówcę lub kiedy nie możesz efektywnie uczestniczyć w rozmowie w większym gronie.

Cel badania:

Ustalenie poziomu zrozumienia mowy przy pomocy zrównoważonych testów słownych lub liczbowych dla każdego ucha oddzielnie.

Jaką wiedzę zyskujesz po badaniu?

Wiesz czy poziom twojego rozumienia słów znajduje się w granicach normy. Wiesz również, które ucho "rozumie" lepiej. Wiesz czy powinieneś badać słuch systematycznie. Jeśli wynik odbiega od normy dowiadujesz się co jeszcze powinieneś zrobić dla swojego słuchu.

Nazwa badania: Audiometria impedancyjna


Wskazania do badania:

Badanie należy wykonywać w stanach chorobowych przy podejrzeniu między innymi:
 • wysiękowego zapalenia ucha środkowego
 • płynu infekcyjnego zalegającego za błoną bębenkową
 • gdy przerośnięte są migdałki gardłowe lub podniebienne
 • w przypadku dysfunkcji trąbki słuchowej
 • porażenia nerwu słuchowego
 • przerwania łańcucha kosteczek słuchowych
 • otoskelrozy
 • uszkodzenia (perforacji) błony bębenkowej
Cel badania:

Ocena funkcjonowania błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, ciśnienia w uchu środkowym oraz wyznaczenie odruchów z mięśni strzemiączkowych jak również ocena drożności trąbki słuchowej.

Jaką wiedzę zyskujesz po badaniu?

Wiesz jaki jest stan funkcjonalny twojego ucha. Wiesz czy powinieneś udać się do lekarza laryngologa w celu dalszego leczenia. Wiesz jak często powinieneś badać słuch. Wiesz czy w Twoim uchu jest stan zapalny. Wiesz czy istniej podejrzenie przerostu migdałków i czy łańcuch kosteczek słuchowych działa sprawnie. Dowiadujesz się jakie badania dodatkowe możesz jeszcze zrobić.

Nazwa badania: Audiometria zabawowa


Wskazania do badania:

Należy wykonać jeżeli Twoje dziecko:
 • • nie reaguje na pewne dźwięki, jak również na swoje imię
 • • sprawia wrażenie, że nie rozumie co się do niego mówi, prosi o powtórzenie
 • • nie mówi, mówi niewyraźnie, ma stwierdzoną wadę wymowy
Cel badania:

Ustalenie progu słyszenia za pomocą tonów czystych dla każdego ucha oddzielnie zarówno dla przewodnictwa powietrznego jak i kostnego. Przebieg badania dostosowany jest do percepcji dzieci w wieku 3,5-6 lat. Badanie wspomagane jest zabawą.

Jaką wiedzę zyskujesz po badaniu?

Wiesz czy poziom słuchu Twojego dziecka znajduje się w granicach normy. Masz pewność, że wynik badania jest rzetelny i wiesz kiedy powinieneś zbadać słuch dziecka ponownie. Jeśli wyniki odbiegają od normy uzyskujesz informację jaki stopień i typ ubytku słuchu ma Twoje dziecko. Dowiadujesz się co jeszcze możesz zrobić dla słuchu swojego dziecka i jaką obrać dalszą drogę postępowania i leczenia.

Nazwa badania: Badanie korzyści z aparatów słuchowych

( audiometria słowna bez i w aparatach słuchowych)

Wskazania do badania:

 • •ustanowienie procentowego zysku słyszenia dźwięków i zrozumienia mowy noszonego przez Ciebie aparatu lub aparatu, który zamierzasz używać
 • przeprowadzenie prawidłowego przebiegu doboru aparatów słuchowych, przynoszących największy procent korzyści w słyszeniu i rozumieniu mowy.
 • sprawdzenie i poprawa ustawień aparatów słuchowych jeśli uważasz, że Twój dotychczasowy protetyk słuchu nie ustawił ich wystarczająco dobrze i nadal zdarzają się sytuacje, w których nie rozumiesz słów rozmówcy.
 • zmiana ustawień aparatów słuchowych dostosowująca się do aktualnego stanu zdrowia Twoich uszu lub Twojego dziecka. Wskazana, gdy zaistniały tymczasowe zmiany w słyszeniu z powodu np. przerostu trzeciego migdała, drenażu uszu lub permanentnego przeziębienia.
 • Cel badania:

  Ustanowienie progu słyszenia oraz procentowego poziomu zrozumienia mowy dla obojga uszu jednocześnie w dwóch sytuacjach, bez aparatów słuchowych i z aparatami na uszach pacjenta.

  Jaką wiedzę zyskujesz po badaniu?

  Masz pełną świadomość na ile Twoje aparaty słuchowe poprawiają słyszenie. Dowiadujesz się czy istnieją aparaty, dzięki którym uzyskasz większe korzyści słuchowe. Wiesz jaki jest Twój poziom słyszenia w aparatach i bez aparatów. Przekonujesz się o tym czy należy zmienić ustawienia Twoich aparatów tak by zwiększyć korzyści słuchowe. Zyskuje wiedzę o tym, które aparaty słuchowe wybrać jeśli właśnie jesteś na etapie ich zakupu.

Nazwa badania: Próba nadprogowa SISI


Wskazania do badania:

Wykonuje się je u osób niedosłyszących aby ustalić lokalizację uszkodzenia słuchu. Badanie zleca: laryngolog, audiolog, protetyk słuchu w procesie prawidłowego leczenia i dopasowania aparatów słuchowych. Aby uzyskać pewność diagnostyczną należy połączyć wyniki badań z audiometrii tonalnej, słownej, impedancyjnej oraz SISI.

Cel badania:

Ustalenie wrażliwości ucha na niewielkie przyrosty głośności.

Jaką wiedzę zyskujesz po badaniu?

Wiesz, który odcinek drogi słuchowej generuje Twój niedosłuch. Dowiadujesz się czy powinieneś używać aparatów słuchowych i czy noszenie ich przyniesie poprawę zrozumienia mowy. Wiesz czy powinieneś udać się do lekarza specjalisty w celu konsultacji.

Nazwa badania: Ocena progu dyskomfortowego słyszenia(UCL)

Wskazania do badania:

Badanie przeprowadza się w celu ustalenia poziomu dźwięku „drażniącego” ucho pacjenta, aby unikać narażania się na głośne dźwięki. Jak również procesie prawidłowego doboru aparatów słuchowych (badanie zleca laryngolog, audiolog, protetyk słuchu).

Cel badania:

Ustalenie poziomu głośności, który fizjologicznie sprawia dyskomfort słuchania pewnych dźwięków.

Jaką wiedzę zyskujesz po badaniu?

Wiesz jaki poziom dźwięku postrzegany jest jako „stres” przez Twoje ucho. Jak również wiesz na jaki poziom dźwięków nie powinieneś narażać swoich uszu. Jeśli masz niedosłuch Twój specjalista wie jakie wdrożyć leczenie lub jak prawidłowo przeprowadzić proces doboru aparatów słuchowych.

Nazwa badania: Test drożności trąbki słuchowej ETF
(ang. Eustachian Tube Function Test-ETF)


Badanie zlecane w przypadku:
 • nawracających infekcji,
 • alergii,
 • zmian w nosogardle (przerost trzeciego migdałka) – szczególnie u małych dzieci, zmian rozrostowych (np. chłoniaka)

Gdy istnieje podejrzenie niedrożności trąbki słuchowej objawia się to:
 • uczuciem przelewania w uchu
 • uczuciem zatkania
 • pełności w uchu
 • osłabieniem słuchu
 • szumem usznym
Badanie zleca: laryngolog, audiolog, otolaryngolog, protetyk słuchu.

Cel badania:

Ocena ciśnienia w jamie ucha środkowego w czasie przeprowadzania kompletnego testu trąbki słuchowej.

Jaką wiedzę zyskujesz po badaniu?

Dowiadujesz się czy mięśnie Twojej trąbki słuchowej zachowują swoją sprawność wyrównując ciśnienie w uchu środkowym. Wiesz czy powinieneś udać się do specjalisty w ramach leczenia farmakologicznego lub rehabilitacji trąbki słuchowej.

PORADA SPECJALISTY:

Badanie słuchu powinno wykonywać się profilaktycznie raz w ciągu roku. Zalecenie to dotyczy zwłaszcza osób stale przebywających w hałasie, osób z tendencją do chorób ucha środkowego oraz dzieci.

Badanie słuchu powinny systematycznie powtarzać także osoby, u których został stwierdzony niedosłuch.

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies.

Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies obowiązujące w firmie Amilaut Martyna Szajbner

Niniejszym informujemy
Zgodnie a art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanego dalej RODO (GDPR), niniejszym informujemy, iż:
ADMINSTRATOREM Pani/Pana (zwanych dalej Klientem) danych osobowych jest Amilaut Martyna Szajbner z siedzibą Al. Solidarności 60, 00-240 Warszawa, NIP1231062326 (dalej Amilaut)
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator Danych Osobowych wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych.
KONTAKT
Użytkownik może skontaktować się z Amilaut w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Amilaut wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu biuro@amilaut.

W jaki sposób Amilaut pozyskujemy dane osobowe?
Dane pochodzą od Klientów, którzy dobrowolnie skontaktowali się do Amilaut m.in. osobiście, drogą telefoniczną, drogą elektroniczną poprzez e mail, formularz kontaktowy na stronie serwisu www.amilaut.pl
PLIKI COOKIES
Amilaut wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu osoby korzystającej z naszej strony internetowej. Pliki te mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie wyrażanie Państwo zgody na wykorzystywanie przez Amilaut tych plików, powinniście Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej.
W naszym Serwisie internetowym używamy pliki „cookies”, służące do zbierania i przetwarzania danych w celu analizowania ruchu na stronach naszego Serwisu.
Pliki „cookies” to dane informatyczne, pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika jakim jest komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę pozwalającą przeglądać strony WWW. „Cookies” przechowywane są w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika przeglądającego strony internetowe na których stosowane są pliki „cookies”.
Tzw. ciasteczka czyli pliki „cookies” przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Używane są zazwyczaj do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stroną internetową z której pochodzą.
Pliki „cookies” nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika, ale pozwalają dokładniej określić indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować lepsze Usługi i bardziej dopasowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami.
Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

W jakim celu Amilaut przetwarza dane osobowe?
CEL USTAWOWY
: księgowania, fakturowania, zapewnienia obsługi serwisowej i gwarancyjnej, obsługi sprzedaży ratalnej, rozliczeń finansowych

CEL ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ USŁUG I SPRZEDAŻĄ TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ AMILAUT
Spełnianie standardów obsługi Klientów Amilaut w zakresie diagnostyki, terapii i protezowania słuchu.

Jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Amilaut?
W trakcie rejestracji wizyty i/lub dokonywania zakupu Produktu lub Usługi przez Klienta, wymagamy podania następujących danych:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Nr telefonu
Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Klienta przedmiotu umowy oraz wybranej przez niego formy kontaktu.
Przy realizacji Umowy świadczonych przez nas Usług i sprzedaży Produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych przez Klienta oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
W zależności od rodzaju usługi konsekwencją niepodania Danych Osobowych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może być brak możliwości zawarcia Umowy sprzedaży Produktów i Usług oferowanych przez Amilaut.
W zależności od wykonywanej usługi z której Klient korzysta, będą przetwarzane następujące dane osobowe:
– dane teleadresowe,
-dane związane użyciem karty płatniczej
– pesel, orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku korzystania przez Klientów z Państwowej pomocy finansowej pochodzącej z NFZ, PFRON, MOPS
– zdrowotne, anatomiczne, preferencyjne i profilowe – związane z badaniem słuchu, niedosłuchem, stosowaniem pomocy słuchowych oraz terapii słuchu.
– numer dokumentu tożsamości, o statusie zatrudnienia, o dochodach własnych i członków wspólnego gospodarstwa domowego, o wysokości kosztów utrzymania i spłacanych kredytach –tylko w przypadku zawierania umowy kredytowej poprzez Amilaut.

POWIERZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Amilaut zastrzega , iż zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Amilaut informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom np. firmom prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, itp.
Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być:
-producenci zamawianych wyrobów medycznych w procesie produkcji oraz obsługi serwisowej gwarancyjnej i postgwarancyjnej.
– firmy współpracujące w zakresie prowadzenia indywidualnej terapii słuchu
– organy skarbowe
-firmy i jednostki realizujące zadania PFRON,NFZ, MOPS
– realizator obsługi sprzedaży ratalnej,
– jednostki pośredniczące w realizacji przesyłek adresowych,
– jednostki kontrolne z mocy prawa

Czy dane zostaną przekazane poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Klientów poza EOG.

Jak długo przetwarzamy dane w Amilaut?

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim do czasu niezbędnego do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną Usługą. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celu świadczenia usług związanych z zakupem oferowanych produktów przez Amilaut Martyna Szajbner wynosi 18 lat. W przypadku korespondencji e-mail oraz użycia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie serwisu www.amilaut.pl czas przechowywania wiadomości jest ograniczony do 30 dni. Po tym terminie korespondencja mailowa zostaje bezpowrotnie skasowana.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Klientom Amilaut i użytkownikom serwisu ww.amilaut.pl przysługują związane z tym uprawnienia:

1 Dostęp do treści swoich danych
2 Możliwość poprawiania treści przetwarzanych danych
3 Prawo do bycia zapomnianym – czyli możliwość żądania usunięcia moich danych osobowych przez Amilaut lub żądania powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie danych wymaganych przez przepisy prawa),
4 Prawo do ograniczenia przetwarzania,
5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6 Prawo do przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) moich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.
Z wyżej wymienionych praw może skorzystać każdy Klient składając wniosek osobiście w siedzibie Amilaut wysyłając listownie na adres siedziby,lub droga elektroniczną na adres mailowy biuro@amilaut.pl
Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuację, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może skorzystać Klient, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas danych Klienta oraz do celu ich przetwarzania.
Amilaut w terminie 30 dni zastosuje się do wydanej dyspozycji.
W celu realizacji dyspozycji jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości Klienta, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

KONTAKT Z ORGANEM NADZORCZYM
Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ZMIANA POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI
Amilaut zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w Serwisie pod adresem www.audiomed.com.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.