Pętla Indukcyjna – co to jest i jak działa?

Pętla indukcyjna dedykowana użytkownikom aparatów słuchowych oraz implantów jest jednym ze sposobów wspomagania słuchu. Zdarza się, że osoby które, mimo korzystania z aparatów słuchowych, w hałasie i pomieszczeniach w pogłosie powtarzają "słyszę, ale nie rozumiem". Dzięki pętli indukcyjnej wzrasta komfort słyszenia oraz jakość dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy.
cewka indukcyjna

Spis treści

Pętla indukcyjna

Dzisiaj kilka słów na temat prostego sposobu na poprawę słyszenia w trudnych warunkach takich jak hałas, pogłos, duża odległość od mówcy. Pętla indukcyjna dedykowana użytkownikom aparatów słuchowych oraz implantów jest jednym ze sposobów wspomagania słuchu. Zdarza się, że osoby które, mimo korzystania z aparatów słuchowych, w hałasie i pomieszczeniach w pogłosie powtarzają „słyszę, ale nie rozumiem”. Dzięki pętli indukcyjnej wzrasta komfort słyszenia oraz jakość dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy.

Cewka indukcyjna

Większość aparatów wyposażona jest w cewkę indukcyjną, która warunkuje korzystanie z pętli. Nie każdy posiadacz aparatów o tym wie. Wielokrotnie w swoim gabinecie uruchamiałam cewkę indukcyjną ponieważ klienci zanim do mnie trafiali nawet nie mieli pojęcia o jej istnieniu. Aby dowiedzieć się czy w Waszych aparatach jest taka funkcja należy skontaktować z protetykiem słuchu, który przeprogramuje aparaty słuchowe zgodnie z oczekiwaniami. Prawie zawsze na obudowie aparatów słuchowych znajduje się przycisk służący do zmiany programów. Protetyk słuchu może zaprogramować aparaty tak, aby po przyciśnięciu guzika aparaty przechodziły właśnie w tryb cewki indukcyjnej.

Jeśli zastanawiacie się czy można samodzielnie sprawdzić czy aparat ma uruchomioną cewkę, to odpowiedź brzmi, tak. Po włożeniu aparatu do ucha należy przycisnąć guzik a następnie czekać na charakterystyczny dla pracy cewki buczący, ciągły dźwięk. Jeśli po kilkakrotnym przyciśnięciu buczenie nie pojawia się oznacza to, że cewka nie jest uruchomiona lub aparat jej nie posiada. Aby to ustalić należy wybrać się do protetyka słuchu.

Z cewki indukcyjnej można korzystać na dwa sposoby. Może ona działać w trybie samodzielnym – tylko cewka „T” . W tej sytuacji użytkownik będzie słyszał jedynie dźwięki pochodzące z pętli indukcyjnej, nie będą przekazywane dźwięki otoczenia. Drugi tryb to jednoczesne działanie cewki indukcyjnej „T” oraz mikrofonu „M” aparatu, co skutkuje tym, że użytkownik będzie słyszał dźwięki z pętli jak również inne, pochodzące ze środowiska wokół. Tę operacje również należy powierzyć protetykowi słuchu. Najczęściej jednak użytkownicy wybierają wersję tylko z cewką „T” ponieważ zabieg ten eliminuje niepożądane przydźwięki i hałasy z najbliższego otoczenia.

Jak to działa w praktyce?

W pętle indukcyjne wyposażone są miejsca takie jak, dworce kolejowe/autobusowe, porty lotnicze, apteki, przychodnie, szpitale, banki, kasy, wewnątrz autobusów, muzea, kościoły, urzędy, teatry, szkoły. Ja również wyposażyłam swoją placówkę w stanowiskową pętle indukcyjną, co sprawiło, że Amilaut stał się firmą bardziej przyjazną i dostępną dla osób niepełnosprawnych. W praktyce pętla pozwala w skuteczny sposób komunikować się w trudnych warunkach akustycznych. Na przykład jeśli w pomieszczeniu znajduje się kilka osób niedosłyszących, które mówią głośno co zakłóca komunikację, zastosowanie pętli powoduje, że inna osoba ma szansę na porozumienie się z nami.

Jeśli gdziekolwiek pojawi się oznaczenie takie jak poniżej, należy zapytać obsługi danej instytucji na jakim obszarze działa pętla, następnie przełączyć swoje aparaty słuchowe w tryb cewki indukcyjne „T” i rozpocząć swobodną komunikację.

Pętle indukcyjne - rodzaje:

Pętle indukcyjne dzielimy na różne rodzaje w zależności ich zastosowania, tj.:

Pętla indukcyjna dla niesłyszących – zasada działania systemu wspomagania słuchu

W dużym skrócie pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osob słabosłyszącej. System pętli indukcyjnej składa się ze wzmacniacza pętli oraz przewodu odpowiednio ułożonego w pomieszczeniu. Do wzmacniacza pętli przekazywany jest sygnał ze źródła – może to być nagłośnienie sali, mikrofon, czy odtwarzacz dźwięku. Ze wzmacniacza odpowiednio przetworzony i wzmocniony sygnał w postaci prądu przekazywany jest na przewód pętli indukcyjnej i na skutek zjawiska indukcji magnetycznej – już jako zmienne pole magnetyczne jest przekazywany do aparatu słuchowego, który sygnał ten zamienia na dźwięk. Dzięki temu zupełnie pozbywamy się negatywnego wpływu akustyki sali oraz hałasu.

Sprawdź naszą ofertę na aparaty słuchowe pod następującym linkiem: Aparaty słuchowe Producenci

Opis dla wymagających

Innymi słowy, prąd elektryczny płynący w pętli wytwarza wokół przewodu zmienne pole magnetyczne, jeśli w tym polu znajdzie się inny przewód elektryczny – wzbudzony zostanie w nim prąd elektryczny przy czym oba przewody nie muszą się ze sobą stykać. Zjawisko to nazywamy indukcją elektromagnetyczną. Cewka indukcyjna w przypadku aparatów słuchowych to bardzo mały zwój przewodu. Zmienny prąd, wzbudzany w cewce, podłączonej do głośniczka, słuchawki telefonicznej, wytwarza w niej pole elektromagnetyczne. Gdy zbliżymy do niej aparat słuchowy – w jego cewce indukcyjnej popłynie prąd, który zamieniony zostanie na dźwięk, słyszany przez użytkownika aparatu.

Zalety stosowania pętli indukcyjnych.

Europejska Federacja Osób Słabosłyszących (EFHOH) uznała pętle indukcyjne za najbardziej przyjazne i dające najwięcej korzyści systemy wspomagające słyszenie. Stosowanie pętli przynosi wiele korzyści a oto główne z nich:
Wbrew pozorom system wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących jakim jest pętlą indukcyjną jest systemem prostym w użyciu, ponieważ wymaga od użytkownika jedynie przełączenia odpowiedniego trybu w aparatach słuchowych a następnie pełnego korzystania z jej walorów.
Otwórz czat
Potrzebujesz pomocy?
Amilaut - Usłysz więcej!
Zarezerwuj wizytę u naszego audiologa, który przeprowadzi badanie słuchu i omówi opcje leczenia.