Aparatem słuchowym nazywamy urządzenie, którego zadaniem jest umożliwienie rozumienia mowy osobie niedosłyszącej. 

 

 

 

Aparaty słuchowe podzielić można według wielu klasyfikacji, między innymi aparaty dzielimy ze względu na:

 

1. Sposób przetwarzania dźwięku (aparaty analogowe, cyfrowe, cyfrowe programowane analogowo),

2. Budowę (aparaty zauszne, wewnątrzuszne, okularowe, pudełkowe)

3. Wykorzystywaną drogę przenoszenia dźwięku (aparaty na przewodnictwo powietrzne, aparaty na przewodnictwo kostne)

 

W tym wydawałoby się ogólnym podziale istnieje wiele kolejnych gałęzi, na które podzielić możemy każdy rodzaj aparatów.

Współczesne aparaty słuchowe są urządzeniami wykonanymi z niezwykłą precyzją, urządzeniami nowoczesnymi o cyfrowym sposobie przetwarzania dźwięku. Ciągłe dążenie do minimalizacji aparatów słuchowych spowodowało, że nawet pacjenci ze znacznym ubytkiem słuchu mogą w tej chwili cieszyć się prawie niewidocznym aparatem.

 

 

 

Jak zbudowany jest aparat słuchowy?

 

Każdy, niezależnie od modelu, aparat słuchowy posiada w swojej budowie podstawowe elementy składowe, do których należą:

 

MIKROFON- jego zadaniem jest wychwycenie dźwięku z otoczenia aktustycznego pacjenta.

 

WZMACNIACZ- jak sama nazwa wskazuje, zadaniem wzmacniacza jest odpowiednie wzmocnienie poziomu dźwięku. Wzmocnienie to jest różne u każdego pacjenta i zależne jest od przebiegu krzywej audiometrycznej.

 

SŁUCHAWKA- funkcją słuchawki jest przekazanie odpowiednio wzmocnionego sygnału dźwiękowego bezpośrednio do ucha pacjenta.

 

BATERIA- bateria jest zewnętrznym zasilaniem każdego aparatu słuchowego. W zależności od modelu aparatu i związanej z nim wielkości komory baterii, czas działania baterii jest różny dla konkretnego modelu aparatu.

 

 

 

Jak działa aparat słuchowy?

 

Każdy aparat słuchowy działa na zasadzie wychwytywania i odpowiedniego przetwarzania dźwięku.

 

 

tl_files/nowa/PRODUKTY/0000.png

1. Mikrofon aparatu wychwytuje sygnał dźwiękowy z otoczenia aktustycznego. Sygnałem tym jest najczęściej mowa, ze względu na współczesne ukierunkowanie aparatów na odbiór i rozumienie mowy.

2. Następnie sygnał ten jest odpowiednio (w zależności od ustawienia aparatu) wzmacniany i modyfikowany w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Za te funkcje odpowiedzialny jest wzmacniacz i procesor aparatu słuchowego.

3. Przetworzony dźwięk za pomocą słuchawki zostaje przekazany do przewodu słuchowego pacjenta i drogą słuchową trafia bezpośrednio do ośrodków słuchowych w mózgu. Tam odbywa się główne rozpoznanie i interpretacja docierającego do nas sygnału.

 

 

                               tl_files/nowa/PRODUKTY/000.png    tl_files/nowa/PRODUKTY/image_resize_500_500.png    tl_files/nowa/PRODUKTY/itc1.png    tl_files/nowa/PRODUKTY/cic4.png