Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach.

Arystoteles

tl_files/nowa/images/zastepstwo1.jpg

 

Zarówno biologiczne jak i społeczne funkcjonowanie człowieka zależne jest od wielu zmysłów, jak i związanego z nimi percepowania.

Wszyscy z nas wiedzą, że takie zmysły jak dotyk, smak, węch, wzrok czy słuch są konieczne do prawidłowego postrzegania świata. Zmysły zapewniają również poczucie bezpieczeństwa, możliwość odnalezienia się w przestrzeni, jak i korzystania ze wszelkich dobrodziejstw współczesnego świata.

Przyznać trzeba, że nikt z nas siedząc upalnego dnia w kawiarni nie zastanawia się jaki zmysł i jaka część naszej półkuli mózgowej odpowiada za smak zjadanych właśnie lodów. Podobnie jest z wieloma odczuciami w codziennym życiu, które są dla nas zupełnie niezuważalne. Problem zaczyna pojawiać się jednak wówczas, gdy któryś ze zmysłów przestaje funkcjonować prawidłowo.

Tak jest też ze słuchem. Dopiero w miarę pogarszania się słuchu człowiek zaczyna zauważać pewien brak, a z czasem ogromny dyskomfort powodujący problemy w funkcjonowaniu społecznym.

 

 

Zaburzenia słuchu- fakty i mity- pdf