Badania słuchu

W naszej placówce przeprowadzane są badania słuchu wśród dzieci w każdym wieku.
Badania, które wykonujemy to:

OTOSKOPIA


Badanie polegające na sprawdzeniu stanu przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej dziecka. Badanie wykonuje się przy pomocy otoskopu (urządzenia powiększającego i podświetlającego przewód słuchowy). Badanie jest zupełnie bezbolesne, trwa kila sekund i wykonywane jest w formie zabawy latarką.

Dzięki temu badaniu rodzic zgłaszający się z podejrzeniem niedosłuchu może dowiedzieć się:
 • czy w uchu zalega wydzielina w postaci woskowiny, wydzielina ropna lub grzybicza
 • czy dreny będące pozostałością po zabiegu drenażu ucha środkowego już wypadły czy nadal tkwią w błonie bębenkowej
 • czy w uchu znajdują się ciała obce, które małe dziecko mogło włożyć sobie do ucha
 • czy błona bębenkowa jest zdrowa
 • czy w błonie bębenkowej są perforacje lub ubytki
 • czy w uchu środkowym dziecka znajduje się nadmiar wydzieliny i należy skonsultować się z lekarzem laryngologiem
 • czy ucho jest zadrapane w środku, naruszony jest naskórek, ucho krwawi, uszkodzona jest błona bębenkowa.

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA


(TYMPANOMETRIA I ODRUCHY MIĘŚNIA STRZEMIĄCZKOWEGO)

Badanie to rejestruje ruchy błony bębenkowej w reakcji na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym, co pozwala ocenić stan ucha środkowego. Podawane głośne dźwięki mogą być użyte do rejestrowania odruchu mięśnia strzemiączkowego, którego obecność jest naturalną obroną organizmu przed uszkodzeniem ucha. Gdy jednak odruch nie następuje, bądź gdy następuje tylko w reakcji na bardzo głośne dźwięki, jest to sygnałem, że uszkodzone mogą być pewne struktury.
Badanie trwa kilkadziesiąt sekund dla każdego ucha. Dziecko będzie słyszało głośne dźwięki, a do ucha wkładana jest miękka silikonowa końcówka zatykająca ucho. Badanie jest bezbolesne i wymaga zachowania spokoju i ciszy u dziecka. Wśród dzieci małych częstym sposobem na przeprowadzenie badania jest wykonanie go we śnie. Wystarczy umówić się na badanie w czasie codziennej drzemki dziecka. Badanie nie wymaga aktywnego udziału dziecka.

Dzięki temu badaniu rodzic zgłaszający się z podejrzeniem niedosłuchu może dowiedzieć się bardziej szczegółowo co dolega jego dziecku. Najczęściej ocenia się czy u dziecka występuje niedosłuch przewodzeniowy związany z wadami czy chorobami przewodu słuchowego zewnętrznego bądź ucha środkowego.

Badanie wykaże:
 • czy błona bębenkowa jest niezmieniona czy występuje perforacja
 • czy w uchu środkowym znajduje się płyn świadczący o jego stanie zapalnym
 • czy trąbka słuchowa jest drożna
 • czy stan kosteczek słuchowych w uchu środkowy jest prawidłowy.

AUDIOMETRIA TONALNA


(gdy badane jest dziecko mówimy o AUDIOMERII ZABAWOWEJ)

Celem tego badania jest ustalenie krzywej audiometrycznej, czyli sprawdzenie w zakresie pewnych częstotliwości najcichszego poziomu dźwięku jaki odbiera ucha dziecka.
Przebieg badania wymaga od dziecka współpracy, uwagi i skupienia. Dlatego bardzo ważne jest aby dziecko było wypoczęte i przygotowane do współdziałania i zabawy z jedną bądź dwiema sympatycznymi :) dorosłymi osobami.

Przebieg badania:

W trakcie typowego badania dziecku zakładane są duże słuchawki, a jego zadaniem jest sygnalizowanie kiedy usłyszy dźwięk pojawiający się w słuchawkach. W zależności od wieku dziecka badanie jest wspomagane zabawą. Dziecko na prośbę specjalisty np. wrzuca klocki do pojemnika za każdym razem kiedy usłyszy dźwięk. Im dziecko starsze tym bardziej przebieg badania przypomina badanie osoby dorosłej czyli naciskanie przycisku w chwili gdy pojawia się dźwięk.

Badanie wykaże:
 • czy dziecko słyszy czy jego słuch odbiega od normy
 • jaki rodzaj niedosłuchu występuje u dziecka (dotyczący ucha zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego czy wyższych pięter słuchowych)
 • jaki poziom niedosłuchu występuje u dziecka, czyli jak duży jest niedosłuch.

TEST ZYSKÓW Z APARATÓW SŁUCHOWYCH


Badanie wykonywane wśród dzieci:

- użytkujących aparaty słuchowe,
- w procesie doboru pierwszych lub kolejnych aparatów słuchowych

Badanie polega na wykonaniu audiometrii słownej jak opisano wyżej z aparatami słuchowymi na uszach dziecka. W tym przypadku słowa nadawane są z głośnika będącego w pewnej odległości od osoby badanej.
Celem badania jest ustalenie na ile założone aparaty słuchowe poprawiają zrozumienie mowy ludzkiej.

UCL (badanie dyskomfortu słyszenia)

Badanie przeznaczone dla starszych dzieci, a nawet nastolatków, ponieważ wymaga współpracy i oceny przez dziecko usłyszanych dźwięków.

Kiedy badamy?

Gdy dziecko reaguje negatywnie na głośne dźwięki, które pojawiają się w codziennym życiu.

Czego może dowiedzieć się rodzic ?

Rodzic dowiaduje się czy dziecko cierpi na nadwrażliwość słuchową i czy może to świadczyć o potrzebie dalszej diagnostyki w kierunku niedosłuchu.

Jak przygotować młodsze dzieci do badania słuchu ?


 • co najmniej na kilka dni przed badaniem warto opowiedzieć dziecku gdzie idzie i co się będzie z nim działo. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko jest dość małe, nieśmiałe lub po prostu nie nawiązuje łatwo kontaktu z obcymi czy pracownikami medycznymi.
 • w sytuacji gdy dziecko było już badane, ale przebieg badania spowodował traumę. Jeśli dziecko ma złe wspomnienia i nie chce więcej badać słuchu warto przyjść do nas na spotkanie adaptacyjne. W naszej firmie tego typu spotkanie polega na oswojeniu dziecka z miejscem i osobą badającą, co pozwoli mu nabrać poczucia bezpieczeństwa. Przebieg spotkania zależy ściśle od dziecka i tego jak szybko będzie gotowe na przełamanie pierwszych lodów, niewykluczone, że nabranie zaufania podczas badania będzie wymagało kilku spotkań.
 • nie należy szczególnie czyścić uszu, myć czy stosować środków czyszczących w płynie lub spray'u ponieważ może do zaburzyć wynik badania.
 • należy zadbać aby na badanie dziecko przyszło wypoczęte jak również "wybiegane" :) , dzięki temu badanie odbędzie się w spokojnej atmosferze, a wynik będzie jak najbardziej miarodajny.

Jak rozpoznać niedosłuch u swojego dziecka?


Poniżej zamieszczamy informacje jak przebiega prawidłowy rozwój słuchowy dziecka. Jeśli dziecko w znajdując się w danym etapie nie realizuje poszczególnych umiejętności należy zgłosić się na konsultację do specjalisty oraz badanie słuchu.

Do 3 miesiąca życia


Od około 2 miesiąca życia niemowlę zaczyna głużyć (gruchać). Głużenie, to gardłowe dźwięki przypominające k, g, ch. Jest to czynność odruchowa, nie związana ze słyszeniem. W tym okresie dziecko zaczyna reagować uśmiechem na Twój widok. Swoje emocje wyraża płaczem i gruchaniem.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:


 • budzi się przy głośnych dźwiękach?
 • reaguje przestrachem lub mruży oczy słysząc głośne dźwięki?
 • od około 2 miesiąca reaguje na Twój głos, uspokaja się, uśmiecha się, gdy Cię słyszy?
 • głuży (wydaje gardłowe dźwięki)?


4-6 miesiąc życia


Około 5-6 miesiąca życia niemowlę zaczyna gaworzyć - świadomie, pod kontrolą słuchu, naśladuje dźwięki przypominające mowę: samogłoski, spółgłoski, sylaby. Wypowiedzi przypominają najczęściej brzmieniem ma, mu, da, di. Barwą głosu potrafi wyrażać emocje, np. zadowolenie czy niezadowolenie. Dziecko z poważnym uszkodzeniem słuchu nie gaworzy.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:


 • zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku - np. głosu, zabawek dźwiękowych, szczekającego psa?
 • reaguje na zmiany Twego głosu?
 • budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś mówi?
 • gaworzy?


7-12 miesiąc życia


Dziecko zaczyna łączyć sylaby w większe grupy. Używa dźwięków naśladujących mowę do wyrażania emocji czy potrzeb. Zaczyna różnicować usłyszane słowa, dostosowując do nich swoje reakcje - zaczyna reagować na swoje imię, rozumie proste polecenia i zakazy. Pod koniec pierwszego roku życia może wypowiadać 1-2 słowa ze zrozumieniem.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:-zwraca się w kierunku źródła dźwięku - głosu, grającej zabawki, itp.?
- słucha, gdy się do niego mówi?
- reaguje na swoje imię?
- rozumie proste słowa, np. "mama", "oko", itp.- zwraca się w kierunku nazywanych osób, przedmiotów lub pokazuje je palcem?
- rozumie proste polecenia i zakazy - "nie wolno!", "chodź tutaj" itp.?
- powtarza sylaby (gaworzy)?
- używa dźwięków naśladujących mowę, by zwrócić na siebie uwagę?
- próbuje naśladować głosy zwierząt?
- próbuje naśladować głośność i rytm Twego głosu?

13-24 miesiąc życia


To okres, kiedy dziecko opanowuje podstawowy zasób słów określających osoby i przedmioty ze swego otoczenia. Gwałtownie rozwija się rozumienie mowy. Dziecko stopniowo poszerza zasób słownictwa, zaczyna spontanicznie łączyć elementy swego słownika w kombinacje dwuwyrazowe. Pod koniec drugiego roku życia słownik dziecka może składać się z ponad 50 słów.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:


- Rozumie proste polecenia i pytania, np.: "gdzie jest twój but", "chodź", "podaj piłkę"?
- umie pokazywać części ciała?
- naśladuje głosy zwierząt?
- kołysze się w rytm muzyki?
- lubi zabawy-rymowanki, np. "idzie rak...", "koci-koci"?
- wypowiada kilka do kilkudziesięciu słów?
- próbuje składać po dwa słowa, np.: "chodź pa-pa", "am nie"?

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies.

Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies obowiązujące w firmie Amilaut Martyna Szajbner

Niniejszym informujemy
Zgodnie a art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanego dalej RODO (GDPR), niniejszym informujemy, iż:
ADMINSTRATOREM Pani/Pana (zwanych dalej Klientem) danych osobowych jest Amilaut Martyna Szajbner z siedzibą Al. Solidarności 60, 00-240 Warszawa, NIP1231062326 (dalej Amilaut)
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator Danych Osobowych wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych.
KONTAKT
Użytkownik może skontaktować się z Amilaut w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Amilaut wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu biuro@amilaut.

W jaki sposób Amilaut pozyskujemy dane osobowe?
Dane pochodzą od Klientów, którzy dobrowolnie skontaktowali się do Amilaut m.in. osobiście, drogą telefoniczną, drogą elektroniczną poprzez e mail, formularz kontaktowy na stronie serwisu www.amilaut.pl
PLIKI COOKIES
Amilaut wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu osoby korzystającej z naszej strony internetowej. Pliki te mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie wyrażanie Państwo zgody na wykorzystywanie przez Amilaut tych plików, powinniście Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej.
W naszym Serwisie internetowym używamy pliki „cookies”, służące do zbierania i przetwarzania danych w celu analizowania ruchu na stronach naszego Serwisu.
Pliki „cookies” to dane informatyczne, pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika jakim jest komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę pozwalającą przeglądać strony WWW. „Cookies” przechowywane są w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika przeglądającego strony internetowe na których stosowane są pliki „cookies”.
Tzw. ciasteczka czyli pliki „cookies” przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Używane są zazwyczaj do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stroną internetową z której pochodzą.
Pliki „cookies” nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika, ale pozwalają dokładniej określić indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować lepsze Usługi i bardziej dopasowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami.
Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

W jakim celu Amilaut przetwarza dane osobowe?
CEL USTAWOWY
: księgowania, fakturowania, zapewnienia obsługi serwisowej i gwarancyjnej, obsługi sprzedaży ratalnej, rozliczeń finansowych

CEL ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ USŁUG I SPRZEDAŻĄ TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ AMILAUT
Spełnianie standardów obsługi Klientów Amilaut w zakresie diagnostyki, terapii i protezowania słuchu.

Jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Amilaut?
W trakcie rejestracji wizyty i/lub dokonywania zakupu Produktu lub Usługi przez Klienta, wymagamy podania następujących danych:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Nr telefonu
Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Klienta przedmiotu umowy oraz wybranej przez niego formy kontaktu.
Przy realizacji Umowy świadczonych przez nas Usług i sprzedaży Produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych przez Klienta oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
W zależności od rodzaju usługi konsekwencją niepodania Danych Osobowych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może być brak możliwości zawarcia Umowy sprzedaży Produktów i Usług oferowanych przez Amilaut.
W zależności od wykonywanej usługi z której Klient korzysta, będą przetwarzane następujące dane osobowe:
– dane teleadresowe,
-dane związane użyciem karty płatniczej
– pesel, orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku korzystania przez Klientów z Państwowej pomocy finansowej pochodzącej z NFZ, PFRON, MOPS
– zdrowotne, anatomiczne, preferencyjne i profilowe – związane z badaniem słuchu, niedosłuchem, stosowaniem pomocy słuchowych oraz terapii słuchu.
– numer dokumentu tożsamości, o statusie zatrudnienia, o dochodach własnych i członków wspólnego gospodarstwa domowego, o wysokości kosztów utrzymania i spłacanych kredytach –tylko w przypadku zawierania umowy kredytowej poprzez Amilaut.

POWIERZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Amilaut zastrzega , iż zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Amilaut informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom np. firmom prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, itp.
Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być:
-producenci zamawianych wyrobów medycznych w procesie produkcji oraz obsługi serwisowej gwarancyjnej i postgwarancyjnej.
– firmy współpracujące w zakresie prowadzenia indywidualnej terapii słuchu
– organy skarbowe
-firmy i jednostki realizujące zadania PFRON,NFZ, MOPS
– realizator obsługi sprzedaży ratalnej,
– jednostki pośredniczące w realizacji przesyłek adresowych,
– jednostki kontrolne z mocy prawa

Czy dane zostaną przekazane poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Klientów poza EOG.

Jak długo przetwarzamy dane w Amilaut?

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim do czasu niezbędnego do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną Usługą. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celu świadczenia usług związanych z zakupem oferowanych produktów przez Amilaut Martyna Szajbner wynosi 18 lat. W przypadku korespondencji e-mail oraz użycia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie serwisu www.amilaut.pl czas przechowywania wiadomości jest ograniczony do 30 dni. Po tym terminie korespondencja mailowa zostaje bezpowrotnie skasowana.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Klientom Amilaut i użytkownikom serwisu ww.amilaut.pl przysługują związane z tym uprawnienia:

1 Dostęp do treści swoich danych
2 Możliwość poprawiania treści przetwarzanych danych
3 Prawo do bycia zapomnianym – czyli możliwość żądania usunięcia moich danych osobowych przez Amilaut lub żądania powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie danych wymaganych przez przepisy prawa),
4 Prawo do ograniczenia przetwarzania,
5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6 Prawo do przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) moich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.
Z wyżej wymienionych praw może skorzystać każdy Klient składając wniosek osobiście w siedzibie Amilaut wysyłając listownie na adres siedziby,lub droga elektroniczną na adres mailowy biuro@amilaut.pl
Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuację, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może skorzystać Klient, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas danych Klienta oraz do celu ich przetwarzania.
Amilaut w terminie 30 dni zastosuje się do wydanej dyspozycji.
W celu realizacji dyspozycji jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości Klienta, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

KONTAKT Z ORGANEM NADZORCZYM
Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ZMIANA POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI
Amilaut zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w Serwisie pod adresem www.audiomed.com.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.