Badanie słuchu jest oceną reakcji organizmu powstałej na skutek stymulacji dźwiękowej. Wynik tej reakcji pozwala ocenić typ i stopnień ubytku słuchu (patrz zakładka: Niedosłuch) i w na tej podstawie ocenić potrzebę założenia aparatu słuchowego.

 

Firma Amilaut posiada w swojej ofercie usługę najbadziej charakterystycznych badań, potrzebnych do oceny słuchu zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. 

 

 

OFERTA BADAŃ SŁUCHU U DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH

 

BADANIA SŁUCHU

TYP BADANIA

 

WSKAZANIA DO BADANIA

 

CEL BADANIA

 

CENA

KORZYŚCI

AUDIOMETRIA     TONALNA

 

NALEŻY WYKONAĆ JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ, ŻE DŹWIĘKI KTÓRE KIEDYŚ SŁYSZAŁEŚ BEZ TRUDU DZIŚ SŁYSZYSZ GORZEJ LUB WCALE, NP. TYKANIE ZEGARA, ŚPIEW PTAKÓW.

 

USTALENIE PROGU SŁYSZENIA ZA POMOCĄ TONÓW CZYSTYCH DLA KAŻDEGO UCHA ODDZIELNIE

 

                   

40,00 zł

 

WIESZ, CZY POZIOM TWOJEGO SŁYSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH NORMY, WIESZ KTORE UCHO SŁYSZY LEPIEJ, WIESZ CZY POWINIENEŚ BADAĆ SŁUCH SYSTEMATYCZNIE,      WIESZ JAKIE CZĘSTOTLIWOŚCI SŁYSZYSZ LEPIEJ A KTÓRE SŁABIEJ.    JEŚLI WYNIK ODBIEGA OD NORMY DOWIADUJESZ SIĘ CO JESZCZE POWINIENEŚ ZROBIĆ DLA SWOJEGO SŁUCHU                   

 

  AUDIOMETRIA    SŁOWNA

 

NALEŻY WYKONAĆ JEŚLI  ZAUWAŻYŁEŚ, ŻE DŹWIEKI KTÓRE KIEDYŚ SŁYSZAŁEŚ BEZ TRUDU DZIŚ SŁYSZYSZ GORZEJ LUB WCALE .SZCZEGÓLNE WSKAZANIE DO BADANIA GDY NIE ROZRÓŻNIASZ SŁÓW, WYRAZY ZLEWAJĄ SIĘ W JEDNO, NIE JESTEŚ PEWNY CZY DOBRZE ZROZUMIAŁEŚ ROZMÓWCE, NIE MOŻESZ UCZESTNICZYĆ W ROZMOWIE W WIĘKSZYM GRONIE.

 

USTALENIE POZIOMU ZROZUMIENIA MOWY PRZY POMOCY ZRÓWNOWAŻONYCH TESTÓW SŁOWNYCH LUB LICZBOWYCH DLA KAŻDEGO UCHA ODDZIELNIE

 

40,00 zł

WIESZ CZY POZIOM TWOJEGO ROZUMIENIA SŁÓW ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH NORMY, WIESZ KTÓRE UCHO SŁYSZY LEPIEJ  WIESZ CZY POWINIENEŚ BADAĆ SŁUCH SYSTEMATYCZNIE,    JEŚLI WYNIK ODBIEGA OD NORMY DOWIADUJESZ SIĘ CO JESZCZE POWINIENEŚ ZROBIĆ DLA SWOJEGO SŁUCHU

 

 

AUDIOMETRIA        IMPEDANCYJNA

 

WIESZ CZY POZIOM TWOJEGO ROZUMIENIA SŁÓW ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH NORMY, WIESZ KTÓRE UCHO SŁYSZY LEPIEJ  WIESZ CZY POWINIENEŚ BADAĆ SŁUCH SYSTEMATYCZNIE,    JEŚLI WYNIK ODBIEGA OD NORMY DOWIADUJESZ SIĘ CO JESZCZE POWINIENEŚ ZROBIĆ DLA SWOJEGO SŁUCHU

 

OCENA FUNKCJONOWANIA BŁONY BĘBENKOWEJ, KOSTECZEK SŁUCHOWYCH, CIŚNIENIA W UCHU ŚRODKOWYM ORAZ WYZNACZENIE ODRUCHÓW Z MIĘŚNI STRZEMIĄCZKOWYCH. OCENA DROŻNOŚCI TRĄBKI SŁUCHOWEJ

 

40,00 zł

WIESZ JAKI JEST STAN FUNKCJONALNY TWOJEGO UCHA, WIESZ CZY POWINIENEŚ UDAĆ SIĘ DO LEKARZA LARYNGOLOGA, WIESZ JAK CZĘSTO POWINIENEŚ BADAĆ SŁUCH, WIESZ JAK FUNKCJONUJE TRĄBKA SŁUCHOWA, WIESZ CZY W TWOIM UCHU JEST STAN ZAPALNY

 

TYMPANOMETRIA

 

NALEŻY WYKONAĆ PO STANACH CHOROBOWYCH USZU W SYTUACJI DYSKOMFORTU W OBRĘBIE USZU I TRĄBKI SŁUCHWEJ.

 

OCENA FUNKCJONOWANIA BŁONY BĘBENKOWEJ, KOSTECZEK SŁUCHOWYCH, CIŚNIENIA W UCHU ŚRODKOWYM ORAZ WYZNACZENIE ODRUCHÓW Z MIĘŚNI STRZEMIĄCZKOWYCH. OCENA DROŻNOŚCI TRĄBKI SŁUCHOWEJ Z WYŁĄCZENIEM ODRUCHÓW Z MIĘŚNI STRZEMIĄCZKOWYCH

 

40,00 zł

WIESZ JAKI JEST STAN FUNKCJONALNY TWOJEGO UCHA Z WYŁĄCZENIEM USTALENIA ODRUCHU Z MIĘŚNI ZTRZEMIĄCZKOWYCH, WIESZ CZY POWINIENEŚ UDAĆ SIĘ DO LEKARZA LARYNGOLOGA, WIESZ JAK CZĘSTO POWINIENEŚ BADAĆ SŁUCH.  WIESZ JAK FUNKCJONUJE TRĄBKA SŁUCHOWA, WIESZ CZY W TWOIM UCHU JEST STAN ZAPALNY

 

      AUDIOMETRIA        ZABAWOWA

 

NALEŻY WYKONAĆ JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ, ŻE TWOJE DZIECKO NIE REAGUJE NA PEWNE DŹWIĘKI, NIE REAGUJE NA SWOJE IMIĘ , NIE REAGUJE NA POLECENIA, SPRAWIA WRAŻENIE, ŻE NIE ROZUMIE CO DO NIEGO MÓWIS

 

USTALENIE PROGU SŁYSZENIA ZA POMOCĄ TONÓW CZYSTYCH DLA KAŻDEGO UCHA ODDZIELNIE (PRZEBIEG BADANIA DOSTOSOWANY DO PERCEPCJI DZIECI W WIEKU 3,5-5 LAT)

 

50,00 zł

WIESZ CZY POZIOM SŁUCHU TOWJEGO DZIECKA ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH NORMY, MASZ PEWNOŚĆ, ŻE WYNIK BADANIA JEST RZETELNY, WIESZ KIEDY POWINIENEŚ BADAĆ SŁUCH DZIECKA PONOWNIE.

 

AUDIOMETRIA TONALNA W WOLNYM POLU

 

NALEŻY WYKONAĆ JEŚLI CHCEMY USTALIĆ JAKI JEST PRÓG SŁYSZENIA OBOJGA USZU JEDNOCZEŚNIE

 

USTALENIE PROGU SŁYSZENIA ZA POMOCĄ TONÓW CZYSTYCH DLA OBOJGA USZU JEDNOCZEŚNIE.

 

40,00 zł

WIESZ CZY POZOIM TWOJEGO SŁYSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH NORMY,  WIESZ CZY POWINIENEŚ BADAĆ SŁUCH SYSTEMATYCZNIE,  WIESZ KTÓRE CZĘSTOTLIWOŚCI SŁYSZYSZ LEPIEJ A KTÓRE SŁABIEJ.

 

AUDIOMETRIA  SŁOWNA W WOLNYM POLU

 

NALEŻY WYKONAĆ JEŚLI CHCEMY USTALIĆ JAKI JEST POZIOM ZROZUMIENIA MOWY OBOJGA USZU JEDNOCZEŚNIE

 

USTALENIE POZIOMU ZROZUMIENIA MOWY ZA POMOCĄ ZRÓWNOWAŻONYCH TESTÓW SŁOWNYCH LUB LICZBOWYCH DLA OBOJGA USZU JEDNOCZEŚNIE

 

40,00 zł

WIESZ CZY POZIOM TWOJEGO ROZUMIENIA SŁÓW ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH NORMY,   WIESZ CZY POWINIENEŚ BADAĆ SŁUCH SYSTEMATYCZNIE,    JEŚLI WYNIK ODBIEGA OD NORMY DOWIADUJESZ SIĘ CO JESZCZE POWINIENEŚ ZROBIĆ DLA SWOJEGO SŁUCHU    

 

BADANIE KORZYŚCI Z APARATU SŁUCHOWEGO (AUDIOMETRIA TONALNA BEZ I W APARATACH SŁUCHOWYCH W WOLNYM POLU)

 

NALEŻY WYKONAĆ JEŚLI CHCESZ  USTALIĆ JAKI JEST TWÓJ  PRÓG SŁYSZENIA BEZ APARATÓW SŁUCHOWYCH I W APARATACH. KIEDY CHCESZ USTALIĆ POZIOMU POPRAWY SŁYSZENIA DZIĘKI APARATOM SŁU

 

USTALENIE PROGU SŁYSZENIA ZA POMOCĄ TONÓW CZYSTYCH DLA OBOJGA USZU JEDNOCZEŚNIE BEZ I W APARATACH SŁUCHOWYCH.

 

50,00 zł

WIESZ NA ILE TWOJE APARATY SŁUCHOWE POPAWIAJĄ SŁYSZENIE, DOWIADUJESZ SIĘ CZY ISTNIEJĄ APARATY DZIĘKI KTÓRYM UZYSKASZ WIĘKSZE KORZYŚCI SŁUCHOWE

 

BADANIE KORZYŚCI Z APARATU SŁUCHOWEGO (AUDIOMETRIA SŁOWNA BEZ I W APARATACH SŁUCHOWYCH W WOLNYM POLU)

 

NALEŻY WYKONAĆ JEŚLI CHCESZ USTALIĆ JAKI JEST TWÓJ POZIOM ROZUMENIA SŁÓW BEZ APARATÓW SŁUCHOWYCH I W APARATACH. KIEDY CHCESZ USTALIĆ  POZIOMU POPRAWY ZROZUMIENIA MOWY DZIĘKI APARATOM SŁU

 

USTALENIE POZIOMU ZROZUMIENIA MOWY ZA POMOCĄ ZRÓWNOWAŻONYCH TESTÓW SŁOWNYCH LUB LICZBOWYCH DLA OBOJGA USZU JEDNOCZEŚNIE BEZ I W APARATACH SŁUCHOWYCH.

 

50,00 zł

WIESZ NA ILE TWOJE APARATY SŁUCHOWE POPAWIAJĄ ROZUMIENIE MOWY LUDZKIEJ,  DOWIADUJESZ SIĘ CZY ISTNIEJĄ APARATY DZIĘKI KTÓRYM UZYSKASZ WIĘKSZE KORZYŚCI SŁUCHOWE

 

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYKI SZUMÓW USZNYCH

 

W CELU PRECYZYJNEGO DOSTROJENIA URZĄDZENIA GENERUJĄCEGO SZUM DO UCHA PACJENTA W PROCESIE REHABILITACJI SZUMÓW USZNYCH

 

USTALENIE CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ SZUMÓW WŁASNYCH UCHA

 

40,00 zł

WIESZ JAKA JEST CZĘSTOTLIWOŚĆ SZUMÓW GENEROWANYCH  PRZEZ TWOE USZY, WIESZ JAKI GENERATOR SZUMÓW BYŁBY DLA CIEBIE NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNI.

 

SISI

 

NALEŻY WYKONAĆ ABY W PROCESIE DOBORU APARATU SŁUCHOWEGO OKEŚLIĆ  LOKALIZACJE NIEDOSŁUCHU ODBIORCZEGO. RÓWNIEŻ W DIAGNOSTYCE LARYNGOLOGICZNEJ. (BADANIE ZLECA, LARYNGOLOG, AUDIOLOG, PROTETYK SŁUCHU)

 

USTALENIE UMIEJSCOWIENIA ODBIORCZEGO OBYTKU SŁUCHU

 

30,00 zł

WIESZ GDZIE ZLOKALIZOWANA JEST TWOJA WADA SŁUCHU, WIESZ CZY POWINIENEŚ UŻYWAĆ APARATÓW SŁUCHOWYCH, WIESZ CZY POWINIENEŚ UDAĆ SIĘ DO LEKARZA LARYNGOLOGA W CELU KONSULTACJI

 

UCL

 

W CELU USTALENIA POZIOMU DŹWIĘKU „DRAŻNIĄCEGO” UCHO PACJENTA ABY UNIKAĆ NARAŻANIA SIĘ NA GŁOŚNE DŻWIĘKI ORAZ W PROCESIE DOBORU APARATÓW SŁUCHOWYCH. (BADANIE ZLECA, LARYNGOLOG, AUDIO

 

USTALENIE PROGU DYSKOMFORTOWEGO SŁYSZENIA

 

20,00 zł

WIESZ JAKI POZIOM DŹWIĘKU WYWOŁUJE „STRES” DLA TWOJEGO UCHA, WIESZ NA JAKI POZIOM DŹWIĘKÓW NIE POWINIENEŚ NARAŻAĆ SWOICH USZU

 

 

 

PORADA SPECJALISTY!

 Badanie słuchu powinno wykonywać się profilaktycznie raz w ciągu roku. Zalecenie to dotyczy zwłaszcza osób stale przebywających w hałasie, osób z tendencją do chorób ucha środkowego oraz dzieci.

Badanie słuchu powinny systematycznie powtarzać także osoby, u których został stwierdzony niedosłuch, a które z różnych przyczyn nie założyły aparatu słuchowego.